Åland 100

ÅLAND 100 FOTOUTSTÄLLNING / Ahvenanmaa 100-valokuvanäyttely / ÅLAND 100 PHOTO EXHIBITION

Välkommen till informationssidan om Fotoklubben Obscuras Åland 100 utställning.

(SWE) Fotoklubben bildades 1976 och har idag 130 medlemmar. Klubbens verksamhet består av medlemsmöten, fototävlingar, kurser och föreläsningar. Obscura förfogar över en klubblokal med fotostudio som är flitigt använd. Fotoklubbens medlemmar ställer ut foton från Åland i Esplanaden i Mariehamn under Ålands 100-årsjubileum från 9 juni 2021 till 9 juni 2022. Utställningen kunde genomföras tack vare bidrag från Ålands Landskapsregering, Cainby och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Varje foto i utställningen har ett nummer och här kan du se vem som är fotograf och var fotot är taget.

Tervetuloa Ahvenanmaan valokuvakerho Obscuran Åland 100- näyttelyyn.

(FIN) Valokuvakerho perustettiin 1976 ja nyt siinä on 130 jäsentä. Kerhon toiminta koostuu jäsenkokouksista, valokuvakilpailuista, kursseista ja luennoista. Obscuralla on käytössään kerhohuoneisto, jossa on valokuvausstudio, joka on ahkerassa käytössä. Kerhon jäsenet järjestävät valokuvanäyttelyn Ahvenanmaasta Maarianhaminan Esplanadilla Ahvenanmaan 100-vuotismuistojuhlan kunniaksi ajalla 9. kesäkuuta 2021-9. kesäkuuta 2022. Näyttely voitiin järjestää Ålands Landskapsregering, Cainby ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag rahoituksen avulla.

Näyttelyn jokaisella kuvalla on numero ja sen avulla voi nähdä sekä valokuvaajan että paikan nimet.

Welcome to the information page for the Åland 100 exhibition by Fotoklubben Obscura.

(ENG) The photo club was founded in 1973 and today there are 130 members. The club’s activities consist of member meetings, photo competitions, courses and lectures. Obscura has a club room with a photo studio that is frequently used. The members of the photo club exhibit photos from Åland in the Esplanade in Mariehamn during Åland’s 100th anniversary from 9 June 2021 to 9 June 2022. The exhibition can be carried out thanks to contributions from Ålands Landskapsregering, Cainby and Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Each photo has a number and here you can see who the photographer is and where the photo was taken.

Utställningsbilder

Bild 1 – Sälskär, Östersjöns vackraste fyr


Bild 1: Sälskär, Östersjöns vackraste fyr
Fotograf: Siv Mattsson
Inställningar:
   Kamera: Nikon D7100
   Objektiv: Nikkor 20-300mm
   ISO: 100
   Slutare: 1/250s
   Bländare: f/7.1
Plats / Paikka / Place: Hammarland

Text:
(SWE) Sälskär ligger nordväst om fasta Åland i Ålands skärgård. Som namnet
antyder har Sälskär i tiderna varit en viktig bas för säljakt.

Fyren byggdes 1868 i tegel och ljuset tändes samma år. Den är 39 meter hög med en bas på 6 meter i diameter. Det lilla jourrummet ligger på planet direkt under lyktan. Trappan med 164 steg går ända upp till lyktan.

Den ståtliga vitkalkade fyren är Ålands äldsta havsfyr.  

https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Fritidsaktiviteter/Sevart_pa_havet/Fyrar/Salskar_fyr_Aland

(FIN) Sälskär sijaitsee Ahvenanmaan pääsaaren luoteissaaristossa. Kuten nimestä voi päätellä Sälskär on aikoinaan ollut hylkeenpyynnin tärkeä tukikohta

Valot sytytettiin ensimmäsistä kertaa majakan valmistuttua vuonna 1868. 39 metrin korkuisen majakan perustan halkaisija on 6 metriä. Lyhdystä kerrosta alempana löytyy pieni päivystyshuone. 164 askelman portaat vievät lyhdylle asti.

Upea kalkittu majakka on Ahvenanmaan vanhin merimajakka.

https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Fritidsaktiviteter/Sevart_pa_havet/Fyrar/Salskar_fyr_Aland

(ENG) Sälskär is located northwest of mainland Åland in the Åland archipelago. Like the name
suggests, Sälskär has always been an important base for seal hunting.

The lighthouse was built in 1868 in brick and the light was lit the same year. It is 39 meters high with a base of 6 meters in diameter. The small monitoring room is located on the floor directly under the lantern. The staircase with 164 steps goes all the way up to the lantern.

The stately whitewashed lighthouse is Åland’s oldest sea lighthouse.

https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Fritidsaktiviteter/Sevart_pa_havet/Fyrar/Salskar_fyr_Aland

(GER) Sälskär liegt nordwestlich des Festlandes Åland im Åland-Archiperlago. Wie der Name schon andeutet ( Säl=Robbe), dass Sälskär schon immer eine wichtige Basis für die Robbenjagd war.
Der Leuchtturm wurde 1868 aus Ziegeln erbaut und die Kerze im selben Jahr angezündet. Er ist 39 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 6 Metern. Die kleine Notaufnahme befindet sich am Boden direkt unter der Laterne. Die Treppe mit 164 Stufen führt bis zur
Laterne hoch.

Der stattliche weiß getünchte Leuchtturm ist Ålands ältester Meeresleuchtturm.

https://www.ostersjon.fi/sv-FI/Fritidsaktiviteter/Sevart_pa_havet/Fyrar/Salskar_fyr_Aland


Bild 2 – Fyrtrappan


Bild 2: Fyrtrappa
Fotograf: Keijo Sjöblom
Inställningar:
   Kamera: Nikon D750
   Objektiv: 24-120mm
   ISO: 400
   Slutare: 1/500s
   Bländare: f/4
Plats: Fyrlandet Lågskär 15 sjömil söder om Mariehamn och Ålands sydligast belägna ö.
Paikka: Majakkasaari Lågskär. Ahvenanmaan eteläisin saari 15 meripeninkulmaa Maarianhaminasta etelään.

Text:
(SWE) Bilden visar fyrens spiraltrappa fotograferad från övre delen av fyren. För att komma upp till fyrlyktan måste man gå uppför spiraltrappans 175 trappsteg vilket tar rejält på benen. Otränad är det svårt att klara uppstigningen utan vilopauser, så man kan anta att fyrvaktarna som bodde på ön fick starka ben av de regelbundna turerna upp till fyrens topp.

(FIN) Kuvassa näkyy ylhäältä päin kuvatut kierreportaat. Pääseminen lyhdylle asti on rasittava urakka. Portaita on 175. Normaalissa kunnossa olevalla on vaikeaa päästä ylös asti ilman lepotaukoja. Voi kuvitella että saaressa asuvilla majakanvartijoilla oli vahvat jalat säännöllisten lyhdyllä käymisien johdosta.

(ENG) The picture shows the lighthouse’s spiral staircase photographed from the upper part of the lighthouse. To get up to the lighthouse, you have to go up the spiral staircase’s 175 steps, which really takes your legs. Untrained, it is difficult to manage the ascent without rest breaks, so it can be assumed that the lighthouse keepers who lived on the island got strong legs from the regular trips up to the top of the lighthouse.

(GER) Das Bild zeigt die Wendeltreppe des Leuchtturms, die vom oberen Teil des Leuchtturms aus fotografiert wurde. Um zur spitze des Leuchtturm zu gelangen, müssen Sie die 175 Stufen der Wendeltreppe hinaufsteigen, die wirklich Ihre Beine beansprucht. Ohne Übung ist es schwierig, den Aufstieg ohne Ruhepausen zu bewältigen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Leuchtturmwärter, die auf der Insel lebten, von den regulären ersteigungen bis zur Spitze des Leuchtturms starke Beine hatten.


Bild 3 – Lågskär ur Fågelperspektiv


Bild 3: Lågskär ur fågelperspektiv
Fotograf: Gustav Franzén
Inställningar:
   Kamera: DJI Mavic Pro
   Objektiv: DJI
   ISO: 100
   Slutare: 1/350s
   Bländare: f/2.2
Plats / Paikka / Place: Lågskär

Text:
(SWE) Lågskär är en gammal fyrplats belägen utanför Ålands sydvästra skärgård, och en av de bästa fågellokalerna i Finland. Bilden är ett panorama sammanfogat av fem fotografier, tagen i april 2020.

(FIN) Vanha majakkapaikka sijaitsee Ahvenanmaan lounaisessa saaristossa ja on eräs lintujen parhaimmista elinympäristöistä koko Suomessa. Kuvan viidestä valokuvasta koostuva panoraamaa on kuvattu huhtikuussa 2020.

(ENG) Lågskär is an old lighthouse located outside Åland’s southwestern archipelago, and one of the best bird habitat in Finland. The image is a panorama joined by five photographs, taken in April 2020.

(GER)Lågskär ist ein alter Leuchtturm außerhalb des südwestlichen Archipels von Åland und eines der besten Vogelschutzgebiete in Finnland. Das Bild ist ein Panorama, zusammen mit fünf Fotos, die im April 2020 aufgenommen wurden.


Bild 4 – Storm


Bild 4: Storm
Fotograf: Keijo Sjöblom
Inställningar:
   Kamera: Nikon D750
   Objektiv: 24- 120mm
   ISO: 640
   Slutare: 1/250s
   Bländare: f/22
Plats: Norrhavet, Ålands nordligaste kust.
Paikka: Pohjoinen Meri, Ahvenanmaan pohjoisin rannikko.

Text:
(SWE) Fasta ålands vildaste och klippigaste kust bjuder på fina naturupplevelser under alla tider på året. De röda klipporna som slipats mjuka av hav och isar utgör fina picknickplatser för den som vill vandra längs kusten.

Bilden visar en en mäktig storm i september där vågorna vräker in vatten långt upp på land och fyller luften med ett fint duggregn av havsvatten. När man befinner sig i naturens kraftcentrum kan man känna sig ganska liten.

(FIN) Ahvenanmaan pääsaaren kesymätön kalliorannikko tarjoaa mahtavia luonnonkokemuksia vuoden kaikkina aikoina. Meret ja jäät ovat hioneet kalliot miellyttävän tasaisiksi. Nämä ovat ihanteellisia piknikpaikkoja rannoilla vaeltaville. Kuvassa näkyy mahtava syyskuinen myrsky jossa aallot vievät vettä kauaksi rannoille ja ilma täyttyy hetkeksi hienoisella tihkusateella. Ihminen saattaa tuntea itsensä varsin pieneksi kun seisoo tällaisessa luonnon voimakeskuksessa.

(ENG) The wildest and rockiest coast of mainland Åland offers fine nature experiences at all times of the year. The red cliffs that have been sanded soft by sea and ice are great picnic spots for those who want to hike along the coast.

The picture shows a mighty storm in September where the waves pour water far up on land and fill the air with a nice drizzle of sea water. When you are in the power center of nature, you can feel quite small.

(GER)Die stürmigste und felsigste Küste der Hauptinsel Åland bietet zu jeder Jahreszeit schöne Naturerlebnisse. Die roten Klippen, die von Meer und Eis weich geschliffen wurden, sind großartige Picknickplätze für diejenigen, die entlang der Küste wandern möchten.

Das Bild zeigt einen mächtigen Sturm im September, bei dem die Wellen das Wasser weit oben an Land gießen und die Luft mit einem schönen Nieselregen von Meerwasser füllen. Wenn Sie sich im Kraftzentrum der Natur befinden, können Sie sich ziemlich klein fühlen.


Bild 5 – Under the Bridge


Bild 5: Under the Bridge
Fotograf: Jan Andersson
Inställningar:
   Kamera: Canon 5d mark III
   Objektiv: EF 24-70mm F/2,8 L II USM
   ISO: 100
   Slutare: 1/15s
   Bländare: f/16
Plats / Paikka / Place: Marsund, Hammarland

Text:
(SWE) Bilden är tagen en vacker januari morgon vid Marsundsbron. Det var vindstilla och det varma ljuset från solens första strålar lyste upp bron och skapade fina speglingar i vattnet.

(FIN) Kuva on otettu kauniina tammikuisena aamuna Marsundet-sillan kohdalla. Oli tyyni ja auringon ensimmäiset säteet valoittivat siltaa ja loi veteen kauniita heijauksia.

(ENG) The picture was taken on a beautiful January morning at Marsundsbron. It was windless and the warm light from the sun’s first rays lit up the bridge and created nice reflections in the water.

(GER) Das Bild wurde an einem schönen Januarmorgen in Hammerland aufgenommen und zeigt die Marsundsbrücke. Es war windstill und das warme Licht der ersten Sonnenstrahlen beleuchtete die Brücke und erzeugte schöne Reflexionen im Wasser.


Bild 6 – Solnedgång över Marsundsbro


Bild 6: Solnedgång över Marsundsbro
Fotograf: Miina Fagerlund
Inställningar:
   Kamera: Olympus OM-D EM-5 Mark II
   Objektiv: Olympus M Zuiko 12-50 mm F3.5-6.3
   ISO: 200
   Slutare: 1/50s
   Bländare: f/7.1
Plats / Paikka / Place: Marsundsbro, Hammarland

Text:
(SWE) Solnedgång över Marsundsbro i Hammarland, från en Flipper 570 en sen julikväll 2020. I båten finns min frihet, vind i håret och vattnet mot fingertopparna, allt det som är nästintill omöjligt att uppleva från en rullstol på land. Med vågskvalp, öar och skär är Åland min plats på jorden.

(FIN) Auringonlasku Hammarlandin Marsundet-sillan yllä. Kuvattu veneeltäni myöhäisenä heinäkuun iltana 2020. Veneessä on vapauteni, tuulta hiuksissa ja meren vesi sormenpäissäni. Kaikki se mikä on melkeinpä mahdotonta kokea maalla olevalla pyörätuolilla. Ahvenanmaa on paikkani maailmassa. Aaltoineen, saarineen ja luotoineen.

(ENG) Sunset over Marsunds bridge in Hammarland, from a Flipper 570 one late July evening 2020. In the boat is my freedom, wind in my hair and the water at my fingertips, everything that is almost impossible to experience from a wheelchair on land. With waves, islands and skerries, Åland is my place on earth.

(GER) Sonnenuntergang über Marsundsbrücke in Hammarland, fotografiert von einem Flipper 570 an einem späten Juliabend 2020. Im Boot ist meine Freiheit, Wind in meinen Haaren und das Wasser an meinen Fingerspitzen, alles, was man mit einem Rollstuhl an Land kaum erleben kann. Mit Wellen, Inseln und Schären ist Åland mein Platz auf der Erde.


Bild 7 – Look up


Bild 7: Tidig morgon vid Herrö
Fotograf: Heidi S C Lundberg
Inställningar:
   Kamera: Canon EOS 80D
   Objektiv: Canon EF-S 18-135mm
   ISO: 800
   Slutare: 1/1000
   Bländare: f/8
Plats / Paikka / Place: Herröskatan

Text:
(SWE) En tidig morgon valde jag och en vän som också fotograferar att vi skulle åka till Herrö för att möta solen då den gick upp. I just detta skede var jag fullt koncentrerad på att fotografera isen i solen, tittade upp och bara nån meter ifrån mig kom en svan simmande förbi. Riktade upp kameran och hoppades att jag skulle hinna få en bild, så denna bild fångar exakt det ögonblicket. Därför vald jag titeln ”Look up”.

(FIN) Eräänä aikaisena aamuna päätimme ystävän kanssa, joka myös harrastaa valokuvausta, lähteä Herröseen auringonnousua kuvaamaan. Juuri kun keskityin valokuvaamaan jäitä, katsoin hetkeksi ylös, ja näin joutsenen uivan ohitseni aivan läheltä. Käänsin kamerani lintua kohti ja toivoin ehtiväni saada siitä kuvan, ja tämä kuva vangitsee juuri tämän hetken. Tämän vuoksi annoin kuvalle nimen “Look up”.

(ENG) One early morning, a friend and I, who are also photographing, chose that we would go to Herrö to meet the sun when it rose. At this point I was fully concentrated on photographing the ice in the sun, looking up and just a few meters away a swan came swimming by. Directed the camera and hoped that I would have time to get a picture, so this picture captures exactly that moment. That’s why I chose the title ”Look up”.

(GER) Eines frühen Morgens haben ich und ein Freund, der auch fotografiert, beschlossen, nach Herrö in Naturschutzgebiet zu fahren, um den Sonnenaufgang zu erleben. Zu diesem Zeitpunkt war ich voll darauf konzentriert, das Eis in der Sonne zu fotografieren, als nur wenige Meter entfernt ein Schwan vorbei geschwommen kam. Ich habe die Kamera auf ihn gerichtet und gehofft, dass ich Zeit habe, um ein Bild zu machen, also fängt dieses Bild genau diesen Moment ein. Deshalb habe ich den Titel ”Look up” gewählt, weil ich es verpasst hätte hätte ich nicht aufgeschaut.


Bild 8 – Spegling


Bild 8: Spegling
Fotograf: Stefan Lomner
Inställningar:
   Kamera: Nikon D7000
   Objektiv: Nikkor 18-200 mm, taget med 200 mm
   ISO: 500
   Slutare: 1/1000s
   Bländare: f/5.6
Plats: Nygatan med Alandicas mur och Ålandsbankens fönster, Mariehamn.
Paikka: Nygatan Maarianhaminassa jossa Alandica-talon muuri ja Ålandsbankenin ikkunat.

Text:
(SWE) Mariehamn är den enda staden på Åland. Den grundades år1861 på näset mellan Slemmern och Svibyviken, då Åland var en del av det ryska imperiet. Staden har fått sitt namn av den dåvarande ryska tsarens hustru Maria Alexandrovna. Mariehamn har ca 11500 invånare.

Ålandsbanken grundades 1919 och har idag dotterbolag i både Finland och Sverige.

Alandica är ett kongress- och kulturhus som öppnades 2009. Många stora konserter och evenemang har sedan dess ägt rum i huset vid Östra hamnen.

(FIN) Maarianhamina on Ahvenanmaan ainoa kaupunki. Se perustettiin vuonna 1861 Slemmernin ja Svibylahden väliselle niemimaalle. Silloin Ahvenanmaa oli vielä osa Venäjän valtakuntaa. Kaupungin nimi on peräisin Venäjän tsaarin vaimon, Maria Alexandrovnan, nimestä. Maarianhaminalla on noin 11500 asukasta.

Ålandsbanken perustettiin 1919 ja sillä on tänään tytäryhtiöitä sekä Suomessa että Ruotsissa.

Alandica on kongressi- ja kulttuuritalo joka avattiin 2009. Useat konsertit ja tapahtumat on järjestetty itäisen sataman kupeessa olevassa talossa.

(ENG) Mariehamn is the only city on Åland. It was founded in 1861 on the headland between Slemmern and Svibyviken, when Åland was part of the Russian Empire. The city is named after the Russian Tsar’s wife Maria Alexandrovna. Mariehamn has about 11,500 inhabitants.

The Bank of Åland was founded in 1919 and today the bank has subsidiaries in both Finland and Sweden.

Alandica is a congress and culture house that was opened in 2009. Many large concerts and events have since taken place in the house by the Eastern harbor.

(GER) Mariehamn ist die einzige Stadt auf Åland. Sie wurde 1861 auf der Landspitze zwischen Slemmern und Svibyviken gegründet, als Åland noch ein Teil des russischen Reiches war. Die Stadt ist nach der Frau des damaligen russischen Zaren Maria Alexandrowna benannt. Mariehamn hat ungefähr 11.500 Einwohner.

Die Bank auf Åland wurde 1919 gegründet und hat heute Tochtergesellschaften in Finnland und Schweden.

Alandica ist ein Kongress- und Kulturhaus, das 2009 am Ostufer der Stadt eröffnet wurde. Seitdem haben im Haus viele große Konzerte und Veranstaltungen stattgefunden.


Bild 9 – Ledfjärden, Bogserbåt & Fyr


Bild 9: Ledfjärden, Bogserbåt & Fyr
Fotograf: Stefan Lomner
Inställningar:
   Kamera: Nikon D7000
   Objektiv: Nikkor 18-200 mm, taget med 200 mm
   ISO: 200
   Slutare: 1/1000s
   Bländare: f/8
Plats: Ledfjärden utanför Herröskatan, Lemland
Paikka: Ledjärden Herröskatanin edustalla. Lemland
Ort: Ledfjärden außerhalb von Herröskatan, Lemland

Text:
(SWE) Den stora farleden mellan Mariehamn och Åbo går förbi naturreservatet Herröskatan, som är den sydligaste udden på fasta Åland. Där kan man få se många olika fartyg fara förbi, och det är inte ovanligt att få se bogserbåtar som släpar stora pråmar med last.

(FIN) Maarianhaminan ja Turun välinen pääväylä kulkee Herröskatanin luonnonsuojelualueen ohitse. Tämä on kiinteän Ahvenanmaan eteläisin kärki josta saattaa läheltä seurata vilkasta laivaliikennettä lähietäisyydeltä.

(ENG) The large fairway between Mariehamn and Turku passes the nature reserve Herröskatan, which is the southernmost cape on mainland Åland. There you can see many different ships passing by, and it is not uncommon to see tugs that tow large barges with cargo.

(GER) Die große Fahrrinne von Mariehamn nach Turku führt am Naturschutzgebiet Herröskatan vorbei, dem südlichsten Kap der Hauptinsel Åland. Dort können Sie viele verschiedene Schiffe vorbeifahren sehen, und es ist nicht ungewöhnlich, Schlepper zu sehen, die große Lastkrähne mit Fracht ziehen.


Bild 10 – Solvarma klippor


Bild 10: Solvarma klippor
Fotograf: Madeleine Nordberg
Inställningar:
   Kamera: Canon Eos 5D sR
   Objektiv: Canons 16-35mm
   ISO: 100
   Slutare: 1/2s
   Bländare: f/18
Plats / Paikka / Place: Geta

Text:
(SWE) En solig sommarkväll på härliga klippor i Geta. Geta är den nordligaste kommunen på fasta Åland. Där finns höga berg från vilka man kan betrakta utsikten över Norrhavet.

(FIN) Aurinkoinen kesäilta Getan ihanilla kallioilla. Geta on Ahvenanmaan pääsaaren pohjoisin kunta. Täällä on korkeita vuoria joista voi nauttia näköalasta Selkämerelle.

(ENG) A sunny summer evening on beautiful cliffs in Geta. Geta is the northernmost municipality on the mainland of Åland. There are high mountains from which you can view out over the sea called Norrhavet.

(GER) Ein sonniger Sommerabend auf wunderschönen Klippen in Geta. Geta ist die nördlichste Gemeinde auf der Hauptinsel von Åland. Es gibt hohe Berge, von denen aus Sie den Blick auf den bottnischen Meerbusen haben.


Bild 11 – MSF (Mariehamns seglarförening), Signalmasten


Bild 11: MSF, Signalmasten
Fotograf: Lennart Alexandersson
Inställningar:
   Kamera: Nikon D750
   Objektiv: Nikkor AF-S 28-300mm f3,5-5,6 G
   ISO: 200
   Slutare: 1/1000
   Bländare: f/8
Plats: MSFs signalmast i Östrahamnen, Mariehamn
Paikka: MSF: n viestintämasto Maarianhaminan Itäsatamassa.
Ort: MSFs Signalmast in Osthafen, Mariehamn

Text:
(SWE) Gästflaggorna visar vilka nationaliteter på båtar som är representerade i gästhamnen för dagen.

(FIN) Vierasliput osoittavat minkä kansallisuuksien veneet ovat tänä päivänä edustettuina vierasvenesatamassa.

(ENG) The guest flags show which nationalities are represented on boats in the guest harbor for the current day.

(GER) Die Gastflaggen im Hafen zeigen an, welche Nationalitäten für diesen Tag im Gästehafen vertreten sind.


Bild 12 – Midsommarafton


Bild 12: Midsommarafton
Fotograf: Rainer Åkerblom
Inställningar:
   Kamera: Canon Power Shot A 580
   Objektiv: Canon Zoom Lens 4x
   ISO: 80
   Slutare: 1/400s
   Bländare: f/4
Plats / Paikka / Place: Klemetsby, Lumparland

Text:
(SWE) Midsommarafton. Det är en gammal tradition på Åland att resa midsommarstång på midsommarafton. I nästan varje by finns en stång som smyckas med löv, blommor och färggranna kronor av papper. Det är också vanligt att klä sig i den traditionella folkdräkten vid detta tillfälle. Varje kommun har en egen folkdräkt med egna färger och kännetecken.

(FIN) Juhannusaatto. Vanhan perinteen mukaan pystytetään juhannusaattona Ahvenanmaalla juhannussalko. Lehtien, kukkien ja kirjavien paperikruunujen koristama tanko löytyy melkeinpä joka kylästä. On myös yleistä pukeutua kotiseudun perinteelliseen kansanpukuun. Joka kunnalla on omin värein ja tuntomerkein varustettu kansanpuku.

(ENG) Midsummer Eve. It is an old tradition on Åland to raise a midsummer pole on Midsummer’s Eve. In many villages there is a pole decorated with leaves, flowers and colorful crowns of paper. It is also common to dress in the traditional folk costume at this time. Each municipality has its own folk costume with its own colors and characteristics.

(GER) Mittsommerabend. Es ist eine alte Tradition auf Åland, am Mittsommerabend einen Mittsommerbaum aufzustellen. In fast jedem Dorf gibt es einen Mast, der mit Blättern, Blumen und bunten Papierkronen geschmückt ist. Zu dieser Zeit ist es auch üblich, sich in traditionellen Trachten zu kleiden. Jede Gemeinde hat ihre eigene Tracht mit ihren eigenen Farben und Eigenschaften.


Bild 13 – Postrodden med start från Eckerö


Bild 13: Postrodden med start från Eckerö
Fotograf: Siv Mattsson
Inställningar:
   Kamera: Nikon D7100
   Objektiv: Nikon 28–300mm
   ISO: 100
   Slutare: 1/640s
   Bländare: f/4.2
Plats: Postbryggan, Storby, Eckerö

Text:
(SWE) Otroligt, hela havet ligger som en spegel, dagen innan blåste det så mycket att tävlingen blev avblåst. Söndag 15 juni 2014 blev det möjligt. Roddarna förbereder allt som det innebär, startskottet går av kl 9.00. Sträckan är 44 km, och överfarten brukar ta 3,5 – 6 timmar. Närmast kameran ses ett damlag.

Första postrodden var 1974.

 • Lagen, rote, tävlar i tre klasser: herrar, damer och mixklass.
 • Till vinnande utses det båtlag som fått mest poäng. Poäng delas ut för båtens tidsenligt, klädernas och utrustningens tidsenlighet samt snabbhet över Ålands hav.
 • Post roddes över Ålands hav i omkring 200 år, från att Drottning Kristina instiftade en postreform på 1600-talet och fram till att ångbåtar tog över i slutet av 1800-talet.

  (FIN) Meri on kuin peili ja edellisenä päivänä oli sen verran kova tuuli että kilpailu peruutettiin. Lähtölaukaus tapahtuu klo 9.00 ja matka on noin 44 km. Ylitys kestää yleensä 3,5 – 6 tuntia.

  Ensimmäinen kilpailu järjestettiin v. 1974.

 • Saa sekä purjehtia että soutaa. Tässä näkyy naisjoukkue.
 • Voittaja lasketaan yhdistämällä matkan kesto sekä vaatteiden ja veneen ulkonäkö ja kunto.
 • Postia kuljetettiin tällä tavalla Ahvenanmeren yli noin 200 vuotta. Tämä loppui kun höyrylaivat yleistyivät 1800-luvun lopulla.

  (ENG) Unbelievable, the whole sea is like a mirror, the day before it blew so much that the competition was canceled. On Sunday 15 June 2014, it became possible to start. The rowers prepare everything that´s needed to do, the starting shot goes off at 9.00. The distance is 44 km, and the crossing usually takes 3.5 – 6 hours. Closest to the camera is a women’s team.

  The first mail row took place in 1974.

 • The team, rote, competes in three classes: men, women and mixed class.
 • The boat team that has received the most points is chosen as the winner. Points are awarded for the boat´s timeliness, timeliness of clothing and equipment and speed over the Åland Sea.
 • Post was rowed across the the Åland Sea for about 200 years, from the time Queen Kristina instituted a postal reform in the 17th century and until steamboats took over at the end of the 19th century.

  (GER) Unglaublich, das ganze Meer ist platt wie ein Spiegel, am Tag zuvor war es sehr windig, so dass der Wettbewerb ( Postrodden ) abgesagt wurde. Aber am Sonntag, den 15. Juni 2014, konnten sie dann doch noch starten, die traditionelle posture von Schweden nach Åland.
  Die Ruderer bereiten alles vor, was dazu gehört und sie bunkern was sie benötigen, der Startschuss geht um 9.00 Uhr morgens los. Die Entfernung beträgt 44 km und die Überfahrt dauert normalerweise 3,5 – 6 Stunden. Am nächsten der Kamera ist eine Frauenmannschaft.

  Die erste Postfahrt war 1974.

 • Das Team, rot, tritt in drei Klassen an: Männer, Frauen und gemischte Klassen.
 • Das Bootsteam, das die meisten Punkte erhält, wird als Sieger gekürt. Für jedes Boot werde.
 • Punkte vergeben: Orginal getreues Boot, Kleidung, Ausrüstung, und Geschwindigkeit über das Åländischemeer werden in die Bewertung mit einbezogen. Seit der Postreform, von Königin Kristina, im 17 Jahrhundert, wurde die Post 200 Jahre lang über das Ålandischemeer gerudert. Bis im 19 Jahrhundert die Dampfschiffe übernahmen.


  Bild 14 – Hiroshimadagen


  Bild 14: Hiroshimadagen
  Fotograf: Lennart Alexandersson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D750
     Objektiv: Nikkor AF-S 28-300mm f3,5-5,6 G
     ISO: 200
     Slutare: 1/125
     Bländare: f/8
  Plats: Sjökvarteret i Östrahamnen, Mariehamn
  Paikka: Merikortteli. Itäsatama, Maarianhamina

  Text:
  (SWE) Hiroshimadagen den sjätte augusti uppmärksammas varje år på Åland sen mitten på 80 talet, för att hedra minnet av de som föll offer för atombomberna samt för att manifestera vikten av fredsarbete.

  (FIN) Kuudentena päivänä elokuuta huomioidaan sitten 80-luvun puoliväliä vuosittain Ahvenanmaalla Hiroshiman päivää. Tällöin kunnioitetaan ydinpommien uhreja sekä manifestoidaan rauhan eteen tehdyn työn tärkeyttä.

  (ENG) Hiroshima Day on the sixth of August is celebrated every year on Åland since the mid-80s, to honor the memory of those who fell victim to the atomic bombs and to manifest the importance of peace work.

  (GER) Der Abwurf der Amerikanischen Atombombe über Hiroshima wird am 6. August im sjökvarteret bedacht und wird seit Mitte der 80er Jahre wird jedes Jahr auf Åland ein gedenk stunde gehalten, um die Erinnerung an diejenigen zu würdigen, die Opfer der Atombomben geworden sind, und um die Bedeutung der Friedensarbeit zu demonstrieren.


  Bild 15 – Sjökyrkan


  Bild 15: Sjökyrkan
  Fotograf: Ingmar Eriksson
  Inställningar:
     Kamera: Fujifilm xt10
     Objektiv: 11mm
     ISO: 1000
     Slutare: 8s
     Bländare: f/2.8
  Plats: Östrahamn, Mariehamn
  Paikka: Merikortteli, Maarianhamina

  Text:
  (SWE) Lite norrsken och en god del lightpollution.

  (FIN) Hieman revontulta ja huomattava määrä “valosaastetta”.

  (ENG) A little northern lights and a good deal of lightpollution.

  (GER) Ein schwaches Nordlicht über den Lichtern von Solberg


  Bild 16 – Kastelholm


  Bild 16: Kastelholm
  Fotograf: Maria Palme
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D750
     Objektiv: AF-S Nikkor 24-120mm
     ISO: okänt
     Slutare: 1/640s
     Bländare: f/13
  Plats / Paikka / Place: Kastelholm, Sund

  Text:
  (SWE) Kastelhoms slott byggdes på 1300-talet och användes som jaktslott av Gustav Vasa och hans söner då Åland tillhörde Sverige. Efter flera bränder förföll slottet men har på senare tid restaurerats och är nuförtiden ett välbesökt museum.

  (FIN) Ahvenanmaan kuuluessa Ruotsiin, 1300-luvulla rakennettua Kastelholman linnaa käytettiin Kustaa Vaasan ja hänen poikien metsästyslinnana. Linna on monien tulipalojen seurauksena raunioitunut mutta myöhäisempinä aikoina sitä on kunnostettu ja toimii nykyään museona jolla on paljon vieraita.

  (ENG) Kastelhom’s castle was built in the 14th century and was used as a hunting castle by Gustav Vasa and his sons when Åland belonged to Sweden. After several fires, the castle fell into disrepair but has recently been restored and is now a well-visited museum.

  (GER) Die Burg von Kastelholm wurde im 14. Jahrhundert erbaut und von Gustav Vasa und seinen Söhnen als Jagdburg genutzt, als Åland zu Schweden gehörte. Nach mehreren Bränden verfiel die Burg, wurde jedoch kürzlich restauriert und ist heute ein gerne besuchtes Museum.


  Bild 17 – Halloween


  Bild 17: Halloween
  Fotograf: Göran Lindebäck
  Inställningar:
     Kamera: Sony NEX-7
     Objektiv: 19mm
     ISO: 400
     Slutare: 1/80
     Bländare: f/18
  Plats / Paikka / Place: Jomala

  Text:
  (SWE) Varje år inför Halloween så säljer en jomalaodlare pumpor direkt från traktorflaket. Platsen är ca 100 meter från Nya Godbyvägen österut från Ingbykorsningen.

  (FIN) Joka vuosi ennen Halloweenia Jomalan kunnan viljelijä myy kurpitsaa suoraan traktorin lavalta. Paikka sijaitsee noin 100 metrin päässä ns Ingbyn risteyksestä Maarianhaminasta pohjoiseen menevän maantien varrella.

  (ENG) Every year before Halloween, a grower from Jomala sells pumpkins directly from the tractor trailer. The place is about 100 meters from Nya Godbyvägen east of the crossroads in Ingby.

  (GER) Jedes Jahr vor Halloween verkauft ein Bauer in Jomala Kürbisse direkt von dem Traktorhänga. Der Ort liegt etwa 100 Meter von Nya Godbyvägen östlich von der Ingby Kreuzung entfernt.


  Bild 18 – Höst i Kastelholm


  Bild 18: Höst i Kastelholm
  Fotograf: Gunilla Jansson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D300S
     Objektiv: AF-S Nikkor 16-85 mm
     ISO: 200
     Slutare: 1/100s
     Bländare: f/6.3
  Plats / Paikka / Place: Kastelholm, Sund

  Text:
  (SWE) Höstlig bild över miljön närmast Kastelholms slott i Sunds kommun med Slottssundet i förgrunden. Fotograferad från motsatta stranden invid slottet.

  (FIN) Syksyinen kuva ympäristöstä lähellä Kastelholman linnaa Sundin kunnassa. Etualalla Slottssundet (Linnansalmi). Kuvattu linnan vastakkaiselta rannalta.

  (ENG) Autumnal picture of the environment closest to Kastelholm Castle in Sunds municipality with Slottssundet in the foreground. Photographed from the opposite beach next to the castle.

  (GER) Herbstliche Landschaft rund um die Burg von Kastelholm in Sund. Vorne im Bild der Burgteich. Das Foto wurde von der gegen überliegenden Seite gemacht.


  Bild 19 – Det surar i luften av en Bisvärm


  Bild 19: De surar i luften av en Bisvärm
  Fotograf: Siv Mattsson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D750
     Objektiv: Nikkor 28-300mm
     ISO: 200
     Slutare: 1/500s
     Bländare: f/5.6
  Plats: Eckerö

  Text:
  (SWE) Här plockas en bisvärm bort från en enrisbuske, av biodlaren, som sedan sätter bina i en ny egen kupa. Just den här dagen var det fem (5) samhällen som togs om hand av biodlaren.

  Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Då känner bina att det börjar bli ont om plats i bikupan och att drottningen inte längre har plats för att lägga ägg.

  Åland fick status ”varroafri region inom EU” i oktober 2013. Så nu gäller importstopp på bin till Åland!

  (FIN) Tässä mehiläishoitaja poistaa katajapensaasta parven mehiläisiä ja laittaa sitten
  ehiläiset omaan, uuteen pesään. Juuri tänä päivänä hoitajan hoidossa oli 5 yhteiskuntaa.

  Parveilu tapahtuu alkukesästä, useimmiten ennen juhannusta. Mehiläiset silloin aistivat että pesässä on ahdasta ja että kuningattarelle ei enää löydy tilaa munimiseen.

  Ahenanmaalle myönnettiin “Varroavapaa alue EUssa” status lokakuussa 2013. Ja nyt on siten tuontikielto Ahvenanmaalle.

  (ENG) Here a bee swarm is picked away from a juniper bush by the beekeeper, who then puts the bees in a new hive. Just this day there were five communities that were taken care of by the beekeeper.

  Swarming occurs in early summer, usually before midsummer. Then the bees feel that there is a shortage of space in the hive and that the queen no longer has any more room to lay eggs.

  Åland received the status of ”Varroosis-free region within the EU” in October 2013. So now you can no longer import bees to Åland!

  (GER) Hier sammelt ein Imker einen Bienenschwarm aus einem Wacholderbeerenbusch ein. Um ihn dann in seinem Bienenstock anzusiedeln. An diesem Tag hatte der Imker 5 Kolonien umgesiedelt.

  Die Bienen schwärmen jeden Frühling und meistens vor der Sommersonnenwende, um Platz Zürich mache damit die Königin ihre Eier legen kann.

  Åland hat seit Oktober 2013 den Status „Varroa Milben frei zone in der EU“ Seit dem ist es verboten Bienen nach Åland zu importieren.


  Bild 20 – Gullviva (Primula Veris)


  Bild 20: Gullviva (Primula Veris)
  Fotograf: Lena Wilson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D80
     Objektiv: 210mm
     ISO: 100
     Slutare: 1/250
     Bländare: f/10
  Plats: Ramsholmen, Jomala

  Text:
  (SWE) Gullvivan är Ålands landskapsblomma.

  (FIN) Kevätesikko on Ahvenanmaan maakuntakukka.

  (ENG) Cowslip is Åland’s landscape flower.

  (GER) Schlüsselblume ist Ålands Landschaftsblume.


  Bild 21 – Efter regnet


  Bild 21: Efter regnet
  Fotograf: Gustav Franzén
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D850
     Objektiv: Tamron 24-70mm
     ISO: 64
     Slutare: 1/160s
     Bländare: f/8
  Plats / Paikka / Place: Sältingskär, Föglö

  Text:
  (SWE) Det bevarade fiskeläget på Sältingskär är ett exempel på hur det såg ut på många platser i skärgården för ca 100 år sedan. Där bodde folket i veckor under strömmingsfisket, och även under vårfågeljakten.

  (FIN) Sältingskärillä säilynyt kalastusyhdyskunta on esimerkki siitä miltä näyttivät useat paikat saaristossa n 100 vuotta sitten. Siellä asuivat ihmiset usean viikon ajan silakkapyynnin sekä myös merilintujen kevätmetsästyksen aikana.

  (ENG) The preserved fishing village on Sältingskär is an example of what it looked like in many places in the archipelago about 100 years ago. The people lived there for weeks during the herring fishing, and also during the spring bird hunt.

  (GER) Das erhaltene Fischerdorf am Sältingskär ist ein Beispiel dafür, wie es vor etwa 100 Jahren an vielen Stellen des Archipels aussah. Die Menschen lebten dort wochenlang während des Heringsfischens und auch während der Frühlingsvogeljagd.


  Bild 22 – Samspel


  Bild 22: Samspel
  Fotograf: Jennie Bergman
  Inställningar:
     Kamera: Canon 700D
     Objektiv: 250mm
     ISO: 200
     Slutare: 1/120s
     Bländare: f/7.1
  Plats / Paikka / Place: Gottby

  Text:
  (SWE)Där sitter hon och möter min blick, tittar rakt in i kameran och vi har ett samspel.

  Hon är ringmärkt vilket berättar att hon är cirka 26 år gammal när fotot tas.

  Jag har sen barnsben när pappa tog med mig till boet följt detta par. Dom är vana vid mig och hunden och vi är noga med att inte störa dem.

  Nog är det ett sant privilegium att få vara i ett sånt samspel,vara åskådare till deras vardag och fått se hur dom framgångsrikt fostrat sina ungar.

  Beundran växer sig bara starkare och det var ett sant nöje att följa dem i ca 30års tid. Det är Åland för mig, naturen och djuren. Det är där jag hämtar min glädje, tröstar min sorg, finner lugnet och skapar energi.

  (FIN) Siellä hän istuu ja kohtaa katseeni, katsoo suoraan kameraan ja meillä on vuorovaikutus.

  Häntä on rengaistettu ja tämä seikka kertoo meille hänen ikänsä olevan n 26 vuotta.

  Lapsuudessani isäni näytti minulle pesän ja olen siitä asti seurannut tätä paria. He ovat tottuneet minuun ja koiraani ja yritämme olla häiritsemättä heitä. Onhan tämä todellinen etuoikeus olla tällaisessa yhteispelissä, saada tarkkailla heidän arkensa ja nähdä miten he onnistuneesti kasvattavat nuoriaan.

  Ihastukseni sen kun kasvaa ja on ollut ilo seurata heitä 30 vuoden ajan. Tämä on minun Ahvenanmaani, luonto ja eläimet. Tästä haen iloni, lohdutan suruni, löydän rauhani ja luon energiaa.

  (ENG) There she sits and meets my gaze, looks straight into the camera and we have an interaction.

  She is ringed, which means that she is about 26 years old when the photo is taken.

  I have since childhood when dad took me to the nest followed this couple. They are used to me and the dog and we are careful not to disturb them.

  It’s a true privilege to be in such an interaction, to be a spectator to their everyday life and to see how they successfully raised their cubs.

  Admiration only grows stronger and it was a real pleasure to follow them for about 30 years. It is Åland for me, nature and animals. This is where I get my joy, comfort my sorrow, find peace and create energy.

  (GER) Dort sitzt sie und begegnet meinem Blick, schauen direkt in die Kamera und wir haben eine Verbindung.

  Sie sind gekennzeichnet und ungefähr 26 Jahre alt, als das Foto aufgenommen wurde.

  Ich habe seit meiner Kindheit, als Papa mich zum ersten mal mit zum Nest nahm, dieses Paar begleitet. Sie sind an mich und den Hund gewöhnt und wir achten darauf, sie nicht zu stören.

  Es ist wahrscheinlich ein wahres Privileg, in einer solchen Interaktion zu sein, ein Zuschauer ihres Alltags zu sein und zu sehen, wie sie ihre Jungen erfolgreich großziehen.

  Die Bewunderung wird immer stärker und es war eine wahre Freude, ihnen etwa 30 Jahre lang zu folgen. Es ist einfach ein Teil Åland für mich, Natur und Tiere. Hier bekomme ich meine Freude, tröste meine Trauer, finde Frieden und schaffe Energie.


  Bild 23 – Hammarudda


  Bild 23: Hammarudda
  Fotograf: Jan Sundman
  Inställningar:
     Kamera: Canon EOS R
     Objektiv: Canon EF 17-40mm f/4 L USM
     ISO: 100
     Slutare: 1s
     Bländare: f/22
  Plats / Paikka / Place: Hammarudda, Jomala

  Text:
  (SWE) Hammarudda är en udde ca 9 km från Mariehamn. Det är ett mäktigt skådespel då stora vågor slår upp över klipporna vid stormigt väder. En populär plats för många fotografer.

  (FIN) Hammarudda on n 9 km päästä Maarianhaminasta oleva niemimaa. On mahtava näytelmä kun suuret aallot myrskysäässä iskeytyvät yli rantakallioiden. Monen valokuvaajan suosima paikka.

  (ENG) Hammarudda is a headland about 9 km from Mariehamn. It is a powerful spectacle when big waves blow up over the rocks in stormy weather. A popular place for many photographers.

  (GER) Hammarudda ist eine Landzunge etwa 9 km von Mariehamn entfernt. Es ist ein kraftvolles Spektakel, wenn bei stürmischem Wetter große Wellen über die Felsen blasen. Ein beliebter Ort für viele Fotografen.


  Bild 24 – Moln över Bomarsund


  Bild 24: Moln över Bomarsund
  Fotograf: Gunilla Jansson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D300S
     Objektiv: AF-S Nikkor 16-85 mm
     ISO: 400
     Slutare: 1/40s
     Bländare: f/8
  Plats / Paikka / Place: Bomarsund, Sund

  Text:
  (SWE) Denna septemberkväll bjöd på otroliga molnformationer över Bomarsunds fästningsruiner i Sunds kommun. Fotograferat från vägen ut mot Prästötornet.
  Den ryska militären byggde Bomarsunds fästning under 1800-talets första hälft. Innan försvarsverket var helt färdigt anfölls det av brittiska och franska trupper. Ryssarna besegrades och fästningen sprängdes sönder.

  (FIN) Tämä syyskuinen ilta tarjosi uskomattomia pilven muodostelmia Bomarsundin linnanraunioiden yllä. Kuva on otettu Prästön torniin vievästä tiestä. Venäläiset sotilaat rakensivat Bomarsundin linnakkeen 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Puolustusrakennelmat eivät olleet vielä valmiit kun niihin hyökkäsivät Englantilaiset ja Ranskalaiset asevoimat. Venäläiset kukistettiin ja linnoitus räjäytettiin.

  (ENG) This September evening offered incredible cloud formations over Bomarsund’s fortress ruins in Sunds municipality. Photographed from the road towards Prästö tower.
  The Russian military built Bomarsund Fortress during the first half of the 19th century. Before the defense was completely finished, it was attacked by British and French troops. The Russians were defeated and the fortress was blown up.

  (GER) Dieser Septemberabend bot unglaubliche Wolkenformationen über Bomarsunds Festungsruinen in der Gemeinde Sund. Fotografiert von der Straße in Richtung Prästötornet. Das russische Militär baute in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bomarsund-Festung. Bevor
  der Festungsbau vollständig beendet war, wurde sie von britischen und französischen Truppen angegriffen. Die Russen wurden besiegt und die Festung gesprengt.


  Bild 25 – Notvikstornet


  Bild 25: Notvikstornet
  Fotograf: Ingmar Eriksson
  Inställningar:
     Kamera: Canon 6d
     Objektiv: 15mm
     ISO: 1250
     Slutare: 15s
     Bländare: f/3.5
  Plats / Paikka / Place: Notvikstornet, Bomarsund, Sund

  Text:
  (SWE) Ett ovanligt starkt norrsken för våra breddgrader.

  (FIN) Harvinaisen voimakas revontuli meidän leveysasteilla.

  (ENG) An unusually strong aurora borealis for our latitudes.

  (GER) Ein ungewöhnlich ausgeprägtes Nordlicht für unsere Breitengrade.


  Bild 26 – Fruset


  Bild 26: Fruset
  Fotograf: Tom Eckerman
  Inställningar:
     Kamera: Panasonic DMC-ZS200
     Objektiv: Inbyggt 28mm
     ISO: 125
     Slutare: 1/250s
     Bländare: f/4.7
  Plats: Svibybron, Mariehamn (Från Svibybron söderut på gränsen mellan Mariehamn o Jomala)
  Paikka: Svibyn silta, Maarianhamina. (Sillalla Maarianhaminan ja Jomalan välisellä rajalla eteläänpäin katsottuna)

  Text:
  (SWE) Vart foto har sin berättelse, ett ögonblick i tiden fruset.

  (FIN) Joka kuvalla on tarinansa. Hetki ajassa jäätyy.

  (ENG) Each photo has its story, a moment in time frozen.

  (GER) Jedes Foto hat seine Geschichte, einen Moment gefangen.


  Bild 27 – Sjöfartsepoken


  Bild 1: Sjöfartsepoken
  Fotograf: Lennart Alexandersson
  Inställningar:
     Kamera: Nikon D850
     Objektiv: Nikkor AF-S 28-300 f3,5-5,6 G
     ISO: 100
     Slutare: 1/640s
     Bländare: f/11
  Plats / Place: Västrahamnen, Mariehamn
  Paika: Länsisatama, Maarianhamina

  Text:
  (SWE) Sjöfartsepoken, bilden visar Pommern tillsammans med moderna kryssningsfartyg och bilfärjor en vanlig februarieftermiddag i Västrahamnen.

  (FIN) Merenkulun aikakausi. Kuvassa purjelaiva “Pommern” sekä nykyaikaisia risteilylaivoja ja autolauttoja Maarianhaminan Länsisataman tavallisena helmikuun iltapäivänä.

  (ENG) The shipping era, the picture shows Pommern together with modern cruise ships and car ferries on a typical February afternoon in Västrahamnen.

  (GER) Die Schifffahrtsepoche, das Bild zeigt Pommern zusammen mit modernen Kreuzfahrtschiffen und Autofähren an einem typischen Februarnachmittag im Westhafen.