Årsutställning 2021 – Inlämning av bilder

av Patrik Almblad

Inlämning av bilderna för Årsutställningen 2021 börjar krypa sig närmare, och vi vill påminna medlemmarna om att till oktober medlemsmöte så ska bilderna vara inne. Det går bra och lämna in bilderna via medlemsmötet eller via e-post.

Men om man lämnar in bilderna via e-post så ska bilderna läggas upp på en molntjänst och sedan skickas en länk till bilderna till styrelsen. Detta för att inte styrelsen ska få hundratals med e-post med en bild i varje.

Tidigare information:

Tidigare nämnd information på medlemsmöte och i medlemsbrevet som skickades ut under januari i år.

 • Årets tema är ”Vilda Åländska Blommor”.
 • Varje medlem får lämna in max 10 bilder.
 • Medlemmarna bestämmer själva bildernas storlek, ska vara skrivna i filnamnet för varje bild. Exempel: Patrik_Almblad_VildaBlomma1_50x40.jpg
 • Om medlemmen vet namnet på bilden så uppskattas det att det även står med i filnamnet.
 • Varje medlem är med och betalar för utskrifterna. Hälften betalar medlemmarna och hälften betalar fotoklubben.
 • Om en medlem får med två bilder i utställningen, ringer styrelsen och hör med den medlem om det är okej.
 • Ny information:

  Ny information som delvis har tagits upp på tidigare medlemsmöten.

 • Bilderna kommer fotoklubben att skriva ut på Cainby på kappaskiva.
 • Max storlek för bilderna kommer vara 50x50cm, det vill säga att den längsta sidan på utskriften kommer att vara 50cm. Så det är fritt för medlemmarna att välja en storlek, så länge inte den längsta sidan överskrider 50cm.
 • Priset för en 50x50cm utskrift på kappaskiva (+fotopapper) är 37,20€, medlemmarna betalar hälften av kostnaden. Kostnaderna för mindre utskrifter blir mindre.
 • Om en medlem får med två eller fler bilder i utställningen, ringer styrelsen och hör med den medlemmen.
 • Medlemmarna får sina egna bilder när utställningen har hängt klart, eller om man vill byta mellan varandra.
 • Bilderna ska vara inlämnade i färg, så inga svartvita bilder.
 • Lämna in bilderna i JPG-format, i så högupplösning som möjligt.
 • Bilderna ska vara beskurna i det format som ni vill ha.
 • Bilderna som skickas in på e-post

  Om ni önskar om att skicka in bilderna över e-post istället för att lämna in dem på medlemsmötet i oktober, använd gärna en molntjänst då. Såsom Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Detta är för att inte styrelsen ska bli bombarderad med bilder.

  Styrelsen mail: styrelse@obscurafoto.org

  Var kommer utställningen att vara?

  Styrelsen hade planer på att eventuellt hänga upp utställningen vid ÅHS, men ännu är inte sjukhuset 100% öppet, så styrelsen beslutade om att utställningen skulle vara i Obscuras klubblokal då det är tomt på väggarna.

  Det kan hända att vi kommer att flytta utställningen upp till ÅHS vid ett senare tillfälle, men det får vi se hur det går i framtiden.