3:e plats - Tom Eckerman

Närvarotävling november – Röstning

av Patrik Almblad

Obscuras medlemmar har haft en tid på sig att skicka in bilder till närvarotävlingen till november månad. Denna tävling brukar Fotoklubben Obscura normalt anorna ihop med medlemsmöten. Men ihop med att styrelsen beslöt av ställa in medlemsmötet sker detta på nätet istället.

Inlämnade bilder till närvarotävling november

Hur går röstningen till?

Vid röstningen så väljer man ut tre bilder som man tycker bäst om. Den bilden man tycker bäst om ger man tre (3) poäng, den bild som man tycker näst bäst om ger man två (2) poäng och den tredje bilden man tycker om ger man en (1) poäng.

När man väl har bestämt sig vilka bilder man vill ge poäng till skickar man listan till Närvarotävlingens mail.

 • Kolla igenom de inlämnade bilderna till närvarotävlingen.
 • Välj ut tre bilder som just DU tycker bäst om.
 • Skriv ned vilka bilder som får 3 poäng, 2 poäng, respektive 1 poäng.
 • Skicka vilka bilder som får poäng till Närvarotävlingens mailadress.
 • Mailadress: narvarotavling@obscurafoto.org
 • Frågor skickas till samma mail, narvarotavling@obscurafoto.org.

  // —
  Exempel:

  3 poäng: Bild 5
  2 poäng: Bild 7
  1 poäng: Bild 10

  // —

  När kommer resultatet?

  Alla medlemmar har en (1) vecka på sig och rösta på bilderna. Röstningen slutar 22/11-2020 kl. 23:00.

  Resultatet kommer att presenteras 23/11-2020 kl 20:00.

  Närvarotävling Oktober – Resultat