1:a plats - Gunilla Jannsson

Närvarotävling Oktober – Resultat

av Patrik Almblad

Totalt var det 9 stycken medlemmar som var med i närvarotävlingen, desto fler röstade på bilderna. Nedan ser ni de bilder som har blivit placerad 1:a, 2:a, 3:e och 4:e placering. Röstningen denna gång var väldigt jämn, bara ett par poäng skilde platserna mellan varandra.

Tack till alla medlemmar som var med i månadens närvarotävling!

Placerade bilder

Övriga bilder som deltog

Poänglista för närvarotävling 2020-2021

Gunilla Jansson – 7p
Siv Mattsson – 6p
Tom Eckerman – 5p
Madeleine Nordberg – 5p
Connor Ray – 4p
Miina Fagerlund – 4p
Tony Degerman – 3p
Berit Sundman – 2p
Lennart Alexandersson – 2p
Tetiana Tymoshenko – 1p
Carolina Juselius – 1p
Johanna Milla Engdahl – 1p
Marie Roman – 1p