Gunilla Jansson

Medlemsmöte september – Försenat vårmöte

av Patrik Almblad

Vi försöker att mjukstarta upp Obscuras verksamhet igen nu i september, med att ta upp vårmötet som vi ställde in i april.

Styrelsen kommer också diskutera efter vårmötet, Årsutställningen 2020, Åland 100 år, Special-utställning för Ålands Kulturhistoriska museum och Obscuras Discord kanal.

Informationen kommer ut lite senare än vad vi normalt sätt brukar lägga ut för just Vårmötet, det är huvudsakligen för det läget som världen är i nu. Men vi diskuterade detta på styrelsemötet som vi hade nu i måndags och vi beslutade om att vi kan säkerställa att det inte är någon fara för våra medlemmar att komma på mötena. Vi hoppas att vi ser er nu på tisdag den 8:e september.

Mötet hålls i klubblokalen, Dalkarbyvägen 3, MARIEHAMN.

Välkomna!

VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019

§6 Fastställande av bokslut för 2019

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2019

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

Prisutdelning för Närvarotävlingen 2019-2020

Styrelsen kommer dela ut priser för vinnarna av Närvarotävlingen för 2019-2020, nedan kan ni se den slutgiltiga poänglistan.

LÄNK: http://www.obscurafoto.org/site/?p=4357

Vinnare av Närvarotävling 2019 – 2020

1:a plats: Madeleine Nordberg
2:a plats: Connor Ray
3:e plats: Siv Mattsson
4:e plats: Gustav Franzén

Närvarotävling – Start av säsong 2020-2021

Nu börjar nästa säsong av närvarotävligen för klubbmästerskapet 2020-2021, som pågår mellan september (2020) – maj (2021). Ta med en papperskopia av ett fotografi i storlek ca 20×30 eller 20×20. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. Klubbmästaren koras i maj 2021.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi till tävlingen.

Årsutställning 2020 – ”Our Island in Monochrome”

Information om Årsutställningen 2020

LÄNK: http://www.obscurafoto.org/site/?p=4368

Fotoklubben Obscura – Discord server

Information om Obscuras Discord server som Patrik skrev tidigare om. Kommer gå igenom hur man installerar program på dator och telefon.

LÄNK: http://www.obscurafoto.org/site/?p=4322