» Aktivitet » Aktivitet

Bildbehandling och bildanalys

Vi träffas på klubblokalen den sista tisdagen varje månad för att diskutera deltagarnas bilder. Varannan gång lägger vi fokus på att [...]

Studiofotografering

Mötena hålls första söndagen varje månad kl 19:00-21:00 i klubblokalen. Vi träffas för att tillsammans ta foton i studiomiljön. Det [...]