Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Höstmöte - November

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2020 permalink to heading KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2020

Fotoklubben Obscura kommer att hålla sitt höstmöte i klubblokalen på Dalkarbyvägen 4, Mariehamn, tisdag 9.11 kl. 19:00.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§1 Mötet öppnas §2 Val av mötesordförande §3 Val av mötessekreterare §4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare §5 Konstatera mötet giltighet §6 Val av styrelseordförande för år 2022 §7 Val av styrelsemedlemmar för år 2022 §8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarsuppleanter för år 2022 §9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2022 §10 Fastställande av 2022 års budget §11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode §12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022 §13 Övriga ärenden §14 Mötet avslutas

NÄRVAROTÄVLING 2021-2022 permalink to heading NÄRVAROTÄVLING 2021-2022

Vi fortsätter med vår nya närvarotävling för klubbmästerskap 2021-2022. Ta med en papperskopia av ett fotografi som ni själva har tagit. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga deltagare får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop.

Klubbmästaren koras i maj 2022.