Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Vårmöte - lite försenat

Vi håller september månadsmöte och tillika Fotoklubben Obscuras vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 14:e september kl 19:00 i klubblokalen.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 14:e september, så att styrelsen kan vara förberedda.

VÅRMÖTE AGENDA permalink to heading VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2020

§6 Fastställande av bokslut för 2020

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2020

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2020 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

ÅRETS BILD 2020 permalink to heading ÅRETS BILD 2020

TÄVLINGSREGLER

Kalender 2022 permalink to heading Kalender 2022

Det går också bra att hämta sina kalendrar för 2022 under medlemsmötet.

Närvarotävling 2021 - 2022 permalink to heading Närvarotävling 2021 - 2022

Ihop med september medlemsmöte så börjar också den nya säsongen av närvarotävlingen.

Närvarotävlingen för september månad hålls digitalt då ihop med att Årets Bild hålls i klubblokalen. Styrelsen diskuterade gällande om Årets Bild 2020 skulle användas som första gångens närvarotävling, men då ihop med att Årets Bild 2021 blir på januari möte, 2022, så beslöt sig styrelsen om att anordna närvarotävlingen digitalt istället. Detta är för att inte använda Årets Bild som närvarotävling under två tillfällen, september 2021 och januari 2022.

Vi kommer också att anordna prisutdelning av närvarotävlingen 2020 - 2021 i klubblokalen under mötet.

Hur går det till nu då? permalink to heading Hur går det till nu då?

Hur skickar jag in bilder? permalink to heading Hur skickar jag in bilder?

Bilder skickas in till följande e-post: [email protected]

Hur röstar jag på de bilder som jag vill att ska vinna? permalink to heading Hur röstar jag på de bilder som jag vill att ska vinna?

Mera information om detta kommer ihop med inlägget med alla bilder som deltar i närvarotävlingen, måndag den 13:e september.