Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Kallelse till Höstmöte 2020

Ihop med att Landskapsläkaren rekommenderar att man ska hålla aktiviteter och sammankomster till ett minimum, så försöker fotoklubben eftersträva dessa önskemål.

Efter styrelsemötet idag, måndag, har styrelsen kommit fram till ett förslag på höstmötet, då vi från styrelsens håll gärna skulle genomföra höstmötet fast dessa rekommendationer på sammankomster gäller.

Höstmötet kommer att ge digitalt via Discord, men vi kommer ha plats för högst 6-8 personer i klubblokalen. Man MÅSTE dock kontakta styrelsen innan ni åker ned genom att skicka ett mail till styrelsen.

Patrik har sammanställt en guide för hur Discord fungerar för datorn och telefon. Det går också gå bra att kontakta Patrik för att få hjälp att komma igång och prova att Discord fungerar. Länk till Discord-inlägget finns längst ned i detta inlägg.

Kontakta gärna genom styrelsemailen om ni behöver hjälp: [email protected]

Styrelsen har tidigare haft styrelsemöten via Discord och det har fungerat felfritt för oss.

Vi kommer under mötet att lägga upp alla tillhörande bilagor för höstmötet på Discord så alla kommer ha tillgång till Verksamhetsplanen 2021 och Budget 2021.

Vi hoppas att ni förstår situationen och att ni orkar med dessa lite mera udda omständigheter vi går via för att genomföra Fotoklubben Obscura höstmötet.

Håll kolla på hemsidan under början av nästa vecka för guiden på hur man använder Discord på telefonen.

God fortsättning

Med vänlig hälsning Fotoklubben Obscura styrelse

Discord Guide permalink to heading Discord Guide

Länk till Discord guiden finns här: Nedladdnings länk för Discord-dokument (PDF)

Fotoklubben Obscuras Discord Länk permalink to heading Fotoklubben Obscuras Discord Länk

https://discord.gg/bbPPUgx

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2020 permalink to heading KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2020

Fotoklubben Obscura kommer att hålla sitt höstmöte /// i klubblokalen på Dalkarbyvägen 4, Mariehamn, /// Tisdag 10.11 kl 19. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2021

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2021

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarsuppleanter för år 2021

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2021

§10 Fastställande av 2021 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas

NÄRVAROTÄVLING 2020-2021 permalink to heading NÄRVAROTÄVLING 2020-2021

Även närvarotävlingen kommer ske digitalt denna gång, mer information kommer ut dagarna innan höstmötet.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga deltagare får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. Klubbmästaren koras i maj 2021.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi som man själv har fotograferat till tävlingen.