Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Vårmöte 2020 - INSTÄLLT

Vi håller april månadsmöte och tillika Fotoklubben Obscuras vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 14:e april kl 19:00.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 14:e april.

VÅRMÖTE AGENDA permalink to heading VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019

§6 Fastställande av bokslut för 2019

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2019

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

NÄRVAROTÄVLING permalink to heading NÄRVAROTÄVLING

Vi fortsätter med vår nya närvarotävling för klubbmästerskap 2019-2020. Ta med en papperskopia av ett fotografi som ni själva har tagit i storlek ca 20×30 eller 20×20. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga deltagare får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. Klubbmästaren koras i maj 2020.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi som man själv har fotograferat till tävlingen.

ÅLANDSKALENDERN 2021 permalink to heading ÅLANDSKALENDERN 2021

Kom ihåg att vi har också inlämningen av bilder till Obscuras kalender.

Mars medlemsmöte är sista dagen för att lämna in bilder till Årskalendern 2021, så välj ut 12 av era bilder från Åland, som ni tycker att skulle passa i kalendern för de 12 månaderna. Kom ihåg att bilderna i själva skall vara säljande.

Anledningen till att vi minskar ned antal bilderna till 12 bilder per person, är att man skall tänka på årstiderna och dela i fyra (4) mappar med tre (3) bilder i varje mapp.

Mapp 1: VÅR Mapp 2: SOMMAR Mapp 3: HÖST Mapp 4: VINTER

Ifrån styrelsens sida skulle vi gärna vilja se lite mera färger i bilderna.

INLÄMNING permalink to heading INLÄMNING

Lägg sedan dessa på en USB-sticka eller CD/DVD och ta med dem till mötet. Kom ihåg att det skall vara en originalbild och i JPG- / tiff-format. Helst 300 dpi och kom ihåg att bra kvalitet behövs för tryckning.

Ni lämna in högst 12 bilder per person och tänk gärna på årstiderna då ni väljer ut bilderna. En jury kommer sedan att välja ut kalenderbilderna och juryn förbehåller sig rätten att beskära valda bilder om så behövs.

Bilderna lämnas in till medlemsmötet i mars, som hålls tisdagen den 10:e mars.

MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2021 permalink to heading MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2021

Fotografer som får med bilder i kalendern erhåller fem (5) stycken gratisexemplar och äran. Som ni vet sedan tidigare, är det pengarna som vi inbringar på Ålandskalendern som ger oss möjlighet att hålla oss med en klubblokal – så vi hoppas få se många fina bilder inlämnade.

1 – 9 st: 4€ / kalender mer än 10 st: 3,5€ / kalender