Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2019

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2019 permalink to heading KALLELSE TILL HÖSTMÖTE / FÖREDRAGNINGSLISTA 2019

Fotoklubben Obscura kommer att hålla sitt höstmöte i klubblokalen på Dalkarbyvägen 4, Mariehamn, Tisdag 12.11 kl 19. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2020

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2020

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskar suppleanter för år 2020

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2020

§10 Fastställande av 2020 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas

NÄRVAROTÄVLING permalink to heading NÄRVAROTÄVLING

Vi fortsätter med vår nya närvarotävling för klubbmästerskap 2019-2020. Ta med en papperskopia av ett fotografi som ni själva har tagit i storlek ca 20×30 eller 20×20. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga deltagare får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. Klubbmästaren koras i maj 2020.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi som man själv har fotograferat till tävlingen.

Närvarotävling RESULTAT OKTOBER permalink to heading Närvarotävling RESULTAT OKTOBER

1:a plats: Siv Mattsson 2:a plats: Gustav Franzén 3:e plats: Berit Sundman 4:e plats: Madeleine Nordberg

Siv Mattsson
Gustav Franzén
Berit Sundman
Madeleine Nordberg