Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Medlemsmöte - Vårmöte

Vi håller april månadsmöte och tillika Fotoklubben Obscuras vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 9:e april kl 19:00.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 9:e april.

VÅRMÖTE AGENDA permalink to heading VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2018

§6 Fastställande av bokslut för 2018

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2018

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

Hulya Ehres permalink to heading Hulya Ehres

Hulya Ehres kommer och visar lite bilder och berättar om dem under medlemsmötet!

ÅLANDSKALENDERN 2020 permalink to heading ÅLANDSKALENDERN 2020

Kom ihåg att vi har också inlämningen av bilder till Obscuras kalender.

Mars medlemsmöte är sista dagen för att lämna in bilder till Årskalendern 2020, så välj ut 12 av era bilder från Åland, som ni tycker att skulle passa i kalendern för de 12 månaderna. Kom ihåg att bilderna i själva skall vara säljande.

Anledningen till att vi minskar ned antal bilderna till 12 bilder per person, är att man skall tänka på årstiderna och dela i fyra (4) mappar med tre (3) bilder i varje mapp.

Mapp 1: VÅR Mapp 2: SOMMAR Mapp 3: HÖST Mapp 4: VINTER

Ifrån styrelsens sida skulle vi gärna vilja se lite mera färger i bilderna.

INLÄMNING permalink to heading INLÄMNING

Lägg sedan dessa på en USB-sticka eller CD/DVD och ta med dem till mötet. Kom ihåg att det skall vara en originalbild och i JPG- / tiff-format. Helst 300 dpi och kom ihåg att bra kvalitet behövs för tryckning.

Ni lämna in högst 12 bilder per person och tänk gärna på årstiderna då ni väljer ut bilderna. En jury kommer sedan att välja ut kalenderbilderna och juryn förbehåller sig rätten att beskära valda bilder om så behövs.

Bilderna lämnas in till medlemsmötet i mars, som hålls tisdagen den 12:e mars.

MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2020 permalink to heading MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2020

Fotografer som får med bilder i kalendern erhåller fem (5) stycken gratisexemplar och äran. Som ni vet sedan tidigare, är det pengarna som vi inbringar på Ålandskalendern som ger oss möjlighet att hålla oss med en klubblokal – så vi hoppas få se många fina bilder inlämnade.

1 – 9 st: 4€ / kalender mer än 10 st: 3,5€ / kalender

Närvarotävlingen permalink to heading Närvarotävlingen

Vi fortsätter med vår nya närvarotävling för klubbmästerskap 2018-2019. Ta med en papperskopia av ett fotografi i storlek ca 20×30 eller 20×20. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga får 1 poäng.

Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. I maj 2019 hålls säsongens sista deltävling och klubbmästaren koras.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi till tävlingen.