Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Kallelse till Höstmöte 2018

Kallelse till Höstmöte / föredragningslista 2018 permalink to heading Kallelse till Höstmöte / föredragningslista 2018

Fotoklubben Obscura kommer att hålla sitt höstmöte i klubblokalen på Dalkarbyvägen 4, Mariehamn, Tisdag 13.11 kl 19. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2019

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2019

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskar suppleanter för år 2019

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2019

§10 Fastställande av 2019 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas

NÄRVAROTÄVLING permalink to heading NÄRVAROTÄVLING

Vi fortsätter med vår nya närvarotävling för klubbmästerskap 2018-2019. Ta med en papperskopia av ett fotografi i storlek ca 20x30 eller 20x20. Fotografierna visas sedan anonymt och de närvarande medlemmarna får rösta fram de bästa bilderna.

1:an får 5 poäng, 2:an får 4 poäng, 3:an får 3 poäng, 4:an får 2 poäng och alla övriga får 1 poäng. Varje medlemsmöte hålls denna närvarotävling och poängen räknas ihop. I maj 2019 hålls säsongens sista deltävling och klubbmästaren koras.

OBS! Alla medlemmar som deltar i fotoklubbens månadsmöte får ha med sig ett fotografi till tävlingen.

Foto: Frej Edsvik