Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Vårmöte & Bildinlämning Ålandskalendern 2019

Vi håller april månadsmöte och tillika Fotoklubben Obscuras vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 10:e april kl 19:00.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 10:e april.

VÅRMÖTE AGENDA permalink to heading VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2017

§6 Fastställande av bokslut för 2017

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2017

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

Ålandskalendern 2019 permalink to heading Ålandskalendern 2019

April medlemsmöte är sista dagen för att lämna in bilder till Årskalendern 2019, så välj ut 12 av era bilder från Åland, som ni tycker att skulle passa i kalendern för de 12 månaderna. Kom ihåg att bilderna i själva skall vara säljande.

**Anledningen till att vi minskar ned antal bilderna till 12 bilder per person, är att man skall tänka på årstiderna och dela i fyra (4) mappar med fyra (4) bilder i varje mapp.

Ifrån styrelsens sida skulle vi gärna vilja se lite mera färger i bilderna.

Inlämning permalink to heading Inlämning

Lägg sedan dessa på en USB-sticka eller CD/DVD och ta med dem till mötet. Kom ihåg att det skall vara en originalbild och i JPG- / tiff-format. Helst 300 dpi och kom ihåg att bra kvalitet behövs för tryckning.

Ni lämna in högst 12 bilder per person och tänk gärna på årstiderna då ni väljer ut bilderna. En jury kommer sedan att välja ut kalenderbilderna och juryn förbehåller sig rätten att beskära valda bilder om så behövs.

Bilderna lämnas in till vårmötet i april, som hålls tisdagen den 10:e april.

MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2018 permalink to heading MEDLEMMARNAS PRIS PÅ ÅLANDSKALENDER 2018

Fotografer som får med bilder i kalendern erhåller fem (5) stycken gratisexemplar och äran. Som ni vet sedan tidigare, är det pengarna som vi inbringar på Ålandskalendern som ger oss möjlighet att hålla oss med en klubblokal – så vi hoppas få se många fina bilder inlämnade.

1 – 9 st: 4€ / kalender mer än 10 st: 3,5€ / kalender