Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Kallelse till Höstmöte 2017

Kallelse till Höstmöte / föredragningslista permalink to heading Kallelse till Höstmöte / föredragningslista

Fotoklubben Obscura kommer att hålla sitt höstmöte i klubblokalen på Kulturfabriken tisdagen den 14:e november kl 19:00, under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Ber om ursäkt om denna kallelse har kommit lite senare än vanligt.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2018

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2018

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskar suppleanter för år 2018

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2018

§10 Fastställande av 2018 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas