Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Medlemsmöte april - Vårmöte

Vi håller april månadsmöte och tillika Vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 11 april kl 19:00.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 11:e april.

Vårmöte agenda permalink to heading Vårmöte agenda

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2016

§6 Fastställande av bokslut för 2016

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2016

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

ÅRSKALENDERN 2018 permalink to heading ÅRSKALENDERN 2018

Obscuras årskalender är den viktigaste inkomstkällan för föreningen, utan den kan vi inte behålla klubblokalen! På medlemsmötet i april tar vi emot kalenderbilder på USB-sticka eller CD/DVD. Kalendern kommer sedan ut i juni. Bilderna som lämnas in till årskalendern ska helst vara i original bild storlek och helst i JPG, och då i minst 300 dpi. Bra kvalitet behövs för tryckning till Mariehamns Tryckeri. Behöver du hjälp med att ta fram eller redigera bilder, så fråga styrelsen om hjälp. Kom ihåg att vara självkritiskt när du lämnar in bilderna, detta bidrar till att vår Ålandskalender kommer att hålla en större standard. Med tanke på att fler och fler börjar starta upp egna kalendrar så kan detta vara en bra för klubben.

Du får lämna in högst 20 bilder och tänk på årstiderna. En jury väljer sedan ut kalenderbilderna. Jury förbehåller sig rätten att beskära de valda bilderna om så behövs. Juryn som väljer ut bilderna har själva inga bilder med i kalendern.

Medlem som har betalat medlemsavgiften får ett (1) exemplar gratis av kalendern, fotografer för pärm- / baksidasamt månadsbilderna får fem (5) exemplar av kalendern gratis och även äran av att få vara med i klubbens kalender.

Vill man köpa kalendrarna utöver det som man får är det följande pris som gäller för samtliga medlemmar i fotoklubben.

Medlemmarnas pris på Ålandskalender 2018 permalink to heading Medlemmarnas pris på Ålandskalender 2018

1 - 9 st: 4€ / kalender mer än 10 st: 3,5€ / kalender

Bildjury till Obscuras Ålandskalender 2018 permalink to heading Bildjury till Obscuras Ålandskalender 2018

Vi behöver frivilliga som vill sitta som bildjury för Ålandskalendern i år. Detta möte kommer att hållas efter bildinlämningen under aprilsmånadsmöte vid ett passligt tillfälle när alla frivilliga har möjlighet, men helst så fort som möjligt. Styrelsen kommer sammanställa riktlinjer till hur man väljer ut bilderna. Styrelsen kommer att sammanställa bilderna på ett sådant vis att ni vet inte vilka som har tagit bilderna.

Skicka anmälan till styrelsen på: [email protected]