Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Fotoklubben Obscura Årsutställning 2016 – "Kollektion"

Årsutställning 2016 - "Kollektion" permalink to heading Årsutställning 2016 - "Kollektion"

På januari medlemsmöte bestämde vi att temat för årets årsutställning inom fotoklubben skulle vara ”Kollektion”. Detta tema har varit upp under ett av gruppdiskussionerna vi hade under hösten förra året, och bestämdes i våras av medlemmarna att vi skulle ha som årsutställning.

En kollektion brukar bestå av tre (3) till fem (5) bilder, bilder ska innehålla en röd tråd igenom alla bilder. Kollektionen ska ge betraktarna en känsla av att bilderna hör ihop och att alla ingående bilderna enskilt är starka och att inte någon kan tas bort utan att helheten går förlorad. Så är tanken, om man lyckas eller inte är en helt annan sak, huvudsaken är att man försöker och det är ingen som kommer att döma ut bilderna.

Varje fotograf får välja ett tema fritt, som t.ex ”BÅT”, ”SKUGGOR” eller ”MARDRÖMMAR”. För att sedan presentera detta i utställningens tema ”KOLLEKTION”. Fotografen skall sammanställa detta genom tre (3) stycken bilder. Jag bifogar två exemplar, fig. 1.1 & fig. 1.2

Meningen med denna utställning är att visa upp alla sidor av klubben, mångsidigheten, att det inte finns något fotograf som fotograferar likadant. Jag tror att utställningen kommer bli väldigt intressant för alla besökare på Ålands Kulturhistoriska museum. Vi hade en liknande utställning hos Ålands Fotografiska museum förra hösten, då varje medlem fick välja fritt vad de ville sätta upp på en vägyta.

Vi kommer som sagt ha denna utställning på Ålands Kulturhistoriska museum som precis har slagit upp sina dörrar. Fotoklubben Obscura kommer alltså med det vara den första aktören som får ha en utställning hängandes i museets nyrenoverade lokaler och det glädjer oss mycket. Vi hoppas att medlemmarna samtycker i vår glädje och att de vill vara med och ställa ut sina fotografier i museets lokaler. Ritning på lokalen kan ses i Fig. 4.1

Under medlemsmötet i september gick vi igenom några smådetaljer angående utställningen som hur bilderna skall bli framkallade, inlämningskraven, vägyta, m.m.

Bilderna till årsutställningen lämnas in till medlemsmötet i oktober, tisdag den 11:e.

Bilderna kommer att tryckas ut på 140g posterpapper och klistras fast på 3mm kappaskivor. Storlekarna på bilderna är upp till fotografen att välja, så länge man håller sig inom de mått som är överenskommet, 100x100cm. Se exempel fig. 3.1 & 3.2

Eftersom denna utställning kommer bli betydligt större än normalt med antal bilder och att vi kommer klistra fast dessa bilder på kappaskiva så kommer vi ta en deltagar avgift på 20€ per fotograf. Fotograferna får ta hem sina bilder efter utställningen är över.

Vernissagen kommer att bli torsdag den 17:e november, kl 18:00.

Obscuras årsutställning får hänga på Ålands Kulturhistoriska museum till efter nyår, trettondagen.

Behöver ni hjälp med bilderna?? permalink to heading Behöver ni hjälp med bilderna??

Behöver ni hjälp med att göra ordning bilderna för storlekarna ni har tänkt er, kontakta Patrik Almblad. Hjälper gärna till men behöver veta detta i förväg så det inte krockar med annat.

[email protected]

Inlämnade bildernas storlek och vad är DPI och PPC? permalink to heading Inlämnade bildernas storlek och vad är DPI och PPC?

Kom ihåg att bilderna skall vara relativt högupplösta för att kunna tryckas upp på större format när ni lämnar in dem. Vi ser gärna att bilder skall ligga mellan 150 DPI (60 PPC) till 300 DPI (118 PPC), vad DPI och PPC är går vi igenom nedan. Varför man vill trycka ut bilder, "Förstorningar", på ett högt DPI värde att att bildens kvalitet skall vara bra och att åskådaren inte skall se pixlarna i bilden.

**

DPI - (Dots per inch) permalink to heading DPI - (Dots per inch)

**DPI, akronym för dots per inch, bildpunkter per tum (2,54 cm), är en måttenhet för upplösning, främst för ytenheter. En rasterbild är uppbyggd av ett antal bildpunkter (pixlar) och det är antalet sådana per yta som avgör bildens kvalitet. Tryckerier använder sig av DPI när de talar om vilken kvalitet som bilden skall tryckas i.

Till exempel ta måtten 40x50 cm, vill man ha denna storlek i 300 DPI behöver man en storlek på cirka 4720x5900 pixlar. Tycker det minsta man kan förvänta sig är 150 DPI, då blir storleken cirka 2400x3000 pixlar.

**

PPC - (Pixlar per centimeter) permalink to heading PPC - (Pixlar per centimeter)

**Men hur räknar man ut upplösningen man behöver på bilderna i diverse format?

300 DPI är "300 dots per inch", alltså 300 pixlar per tum. Räknar man om detta till centimeter istället är det 300/2.54 = 118,1102362204724, vi avrundar till 118 för enkelhetens skull. Det blir alltså 118 pixlar per centimeter, PPC.

150 DPI är 150 pixlar per tum. Räknar man ut detta enligt föregående beräkning blir detta, 150/2.54 = 59,05511811023622, vi avrundar till 60 PPC.

Nu vet vi att 300 DPI = 118 PPC och att 150 DPI = 60 PPC, avrundat vill säga.

**

Exempel 1 - 40x50 cm permalink to heading Exempel 1 - 40x50 cm

**Nu kan vi enkelt räkna ut hur stor bilden behöver vara för att uppfylla vissa, om bilden skall försöka vara mellan 60 - 118 PPC.

En tavla som är 40 x 50 blir med 60 PPC: 40 cm * 60 PPC = 2 400 pixlar 50 cm * 60 PPC = 3 000 pixlar

En bild som är 40 x 50 blir med 118 PPC: 40 cm * 118 PPC = 4 720 pixlar 50 cm * 118 PPC = 5 900 pixlar

Nu vet vi att om vi ska ligga mellan 60 - 118 PPC (150 - 300 DPI) skall kortsidan (40 cm) av bilden vara mellan 2400 - 4720 pixlar och långsidan av bilden (50 cm) vara mellan 3000 - 5900 pixlar.

**

Exempel 2 - 35x150 cm permalink to heading Exempel 2 - 35x150 cm

**Säg nu att man vill trycka ut en bild i 35x150 cm och i 300 DPI, och hur räknar man ut det? Med hjälp utav det som vi har läst och lärt oss i tidigare text så är det enkelt.

Vi vet att 118 PPC (pixlar per centimeter) är exakt likadant som 300 DPI (dots per inch, "pixlar per tum"), jag räknar om detta till pixlar per centimeter för det är enklare att förstå och att det går snabbare och räkna ut med.

Vi vet hur långa båda sidorna på bilden kommer att bli, 35 cm och 150 cm.

35 cm sidan: 35 cm * 118 PPC = 4 130 pixlar. 150 cm sidan: 150 cm * 118 PPC = 17 700 pixlar

Sidorna måste då alltså vara 4 130 x 17 700 pixlar, för att bilden skall vara 300 DPI.

Regler permalink to heading Regler

Exempel på Kollektion permalink to heading Exempel på Kollektion

Hestur
Muren

Fotografernas yta, 100x100cm permalink to heading Fotografernas yta, 100x100cm

Exempel på hur skiss på hur bilder ska hängas permalink to heading Exempel på hur skiss på hur bilder ska hängas