Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Kallelse till Höstmöte - November

Nu är det åter dags för Höstmöte, och vi samlas därför den 10 November klockan 19.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden, och efter det kommer Rob Watkins och gör en presentation om gatufotografering.

Föredragningslista/Kallelse permalink to heading Föredragningslista/Kallelse

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2016

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2016

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskar suppleanter för år 2016

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2016

§10 Fastställande av 2016 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas


I övrigt kommer vi att berätta senaste nytt om Årsutställningen som är under förberedelse.

Välkomna på Höstmöte!