Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Kallelse till Höstmöte

Hej,

nu är det åter dags för Höstmöte, och vi samlas därför den 11 November klockan 19.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden, och efter det ser vi fram emot att få ta del av Mats Adamczaks presentation om sociala media.

Föredragningslista/Kallelse permalink to heading Föredragningslista/Kallelse

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare och eventuella rösträknare

§5 Konstatera mötet giltighet

§6 Val av styrelseordförande för år 2014

§7 Val av styrelsemedlemmar för år 2014

§8 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskar suppleanter för år 2014

§9 Fastställande av medlemsavgiften och inskrivningsavgiften för år 2014

§10 Fastställande av 2014 års budget

§11 Fastställa eventuella styrelse, verksamhetsgranskare och andra arvode

§12 Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2014

§13 Övriga ärenden

§14 Mötet avslutas


I övrigt kommer vi att berätta senaste nytt om Årsutställningen som är under förberedelse.

Välkomna på Höstmöte!