Gå till innehållet
Fotoklubben Obscura FOTOKLUBBEN OBSCURA Sök
Meny

Samarbete med Mariehamns Stad

Stadskansliet vid Mariehamns Stad kontaktade för en tid sedan Fotoklubben Obscura med ett förslag om samarbete kring fotografier. Samarbetetsförfrågan gällde att fotoklubben mot ersättning får möjlighet att fylla på den bildbank vilken staden använder som grund för sin marknadsföring. Fotoklubben har godkänt detta och samarbetet är format enligt reglerna och ersättningsnivåerna som finns längre ner på sidan.

Detta samarbete ger klubben en möjlighet att få mer inkomster vilka kan användas till att förbättra och utöka dess verksamhet. Första tillfället då klubbens medlemmar har möjlighet att lämna in bilder till bildbanken är 14.05.2013 vid månadsmötet i maj. Ett andra inlämningstillfälle kommer att hållas 08.10.2013. Mariehamns Stads bildpolicy definierar de riktlinjer vilka bilderna bör följa, ni hittar bildpolicyn längst ner på denna sida.

Ett avtal ingås mellan Fotoklubben och Mariehamns Stad som gäller i 18 månader efter tecknandet.

Till de fotografer vars bilder köps av staden, erbjuder Fotoklubben Obscura ett års gratis medlemskap i klubben.

(Texten nedan har kopierats från den samarbetsförfrågan som kommit från Stadskansliet vid Mariehamns Stad, vilket betyder att "Vi" i texten hänvisar till Stadskansliet).

Bakgrund

Stadskansliet vid Mariehamns stad arbetar med uppbyggandet av en bildbank för staden. Det är bilder som ska användas på stadens webbplatser, i sociala media, trycksaker och annonser. Bilderna kommer främst att användas i lokala media och trycksaker som distribueras på Åland men även i Norden.  Publicering på internet ger förstås internationell spridning.

Rättigheter

första insamling av fotografier för medlemmarna, är den 14 maj

Vi vill gärna se både redan fotograferade verk, som inte använts tidigare av andra företag eller organisationer, och nya fotografier. Vi bifogar Mariehamns stads bildpolicy för att ge er en blick av vad vi söker för stil på fotografier. För att underlätta inlämningen gör en mapp med ditt namn, sen bör varje bild ha ett fil namn som innehåller :  plats.fotografens namn, t.ex. Nabben.Peter_Persson_1.jpg. (numrera dina bilder)