”Upphovsrätten av bilder”

av Admin

Fotoklubben Obscura arrangerar tillsammans med Ålands Folkhögskola och Ålands journalister  en föreläsning om ”upphovsrätten av bilder” som kommer att hållas av Staffan Teste från Sverige. Staffan, som är en av de största experterna i Norden gällande upphovsrätt, kommer att hålla sin föreläsning på Folkhögskolan den 3 december mellan klockan 18 – 21.

Eftersom det kommer att hållas en fikapaus vid föreläsningen ber vi att ni meddelar Sussi susann@obscurafoto.org om er närvaro senast den 28.11.2012 , så att vi kan planera serveringen.

Kontant betalning

Samåkning från klubblokalen sker klockan 17.15.

Välkomna