Hur man kan delta i Nordiska fotomästerskapet

av Gunilla Jansson

Vid efterforskningar om Fotoklubben Obscuras medlemmars rättigheter att delta i större nationella eller nordiska tävlingar har följande information förmedlats av Pekka Salminen, vice ordförande i Nordiska förbundet för fotografi.

För att delta i Nordiska fotomästerskapet måste man tillhöra en förening/klubb som är ansluten till någon av de nationella takorganisationerna för fotografi i Norden. För vår del är det den finska takorganisationen AFCC (The Association of Finnish Camera Clubs) som är aktuell. AFCC är i sin tur en del av den nordiska organisationen NFFF (Nordic Society of Photography).

För Fotoklubben Obscura skulle det innebära en stor kostnad att ansluta sig till AFCC, eftersom den årliga avgiften är 10 euro per år och inskriven medlem i klubben. Eftersom det inte är så många medlemmar som är aktiva i tävlingssammanhang så är totalsumman om ca 1300 euro per år inte försvarbar.

Ett alternativ är att de medlemmar som vill tävla i Nordiska mästerskapet går med i FIAP ry (eller någon annan fotoklubb i Finland som är ansluten till AFCC). Medlemsavgiften till FIAP ry är i dagsläget 15 euro per år och medlem. Denna avgift betalar medlemmen själv.

Den som vill ansluta sig till FIAP ry ska antingen meddela detta direkt till ordförande i FIAP ry Kari Tolonen epost: kari(at)eupr.fi eller till Gunilla Jansson epost: gunillaj4(at)gmail.com som då vidarebefordrar er medlemsbegäran.

Efter att medlem anslutit sig till FIAP ry (eller annan ansluten fotoklubb) får den delta i de nordiska tävlingar och salonger som anordnas av NFFF (Nordic Society of Photography) och samla utmärkelser och poäng för Nordiska fotomästerskapet. Se resultat från föregående tävlingar på NFFFs hemsida www.nordic.photo där också inbjudningar och anmälningsformulär för aktuella tävlingar finns.