Vårmöte – lite försenat

av Patrik Almblad

Vi håller september månadsmöte och tillika Fotoklubben Obscuras vårmöte, med stadgeenliga ärenden, tisdagen den 14:e september kl 19:00 i klubblokalen.

Vänligen skicka in frågor som skall tas upp på vårmötet innan mötet den 14:e september, så att styrelsen kan vara förberedda.

VÅRMÖTE AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§5 Uppläsning och godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2020

§6 Fastställande av bokslut för 2020

§7 Uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen för bokslut 2020

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för 2020 års styrelse

§9 Övriga ärenden

§10 Mötet avslutas

ÅRETS BILD 2020

TÄVLINGSREGLER

 • Varje medlem får lämna in en (1) bild tagen under föregående kalenderår (2020).
 • Bilden ska vara en papperskopia i valfri storlek, största tillåtna storlek är A3.
 • Bilden får ej ha ram eller passepartout
 • Tema är fritt och det får vara färg eller svartvitt.
 • Årets Bild röstas fram av klubbens medlemmar, där varje medlem, närvarande vid mötet, ska ge 3 poäng till den bild som ni anser är Årets Bild, 2 poäng till den som är näst bäst samt 1 poäng till den bilden ni anser är den tredje bästa. Röstandet sker anonymt.
 • Vinnaren får 100€, tröstpriser tillfaller de två fotografer vars bilder kommit på andra och tredje plats.
 • Kalender 2022

  Det går också bra att hämta sina kalendrar för 2022 under medlemsmötet.

  Närvarotävling 2021 – 2022

  Ihop med september medlemsmöte så börjar också den nya säsongen av närvarotävlingen.

  Närvarotävlingen för september månad hålls digitalt då ihop med att Årets Bild hålls i klubblokalen. Styrelsen diskuterade gällande om Årets Bild 2020 skulle användas som första gångens närvarotävling, men då ihop med att Årets Bild 2021 blir på januari möte, 2022, så beslöt sig styrelsen om att anordna närvarotävlingen digitalt istället. Detta är för att inte använda Årets Bild som närvarotävling under två tillfällen, september 2021 och januari 2022.

  Vi kommer också att anordna prisutdelning av närvarotävlingen 2020 – 2021 i klubblokalen under mötet.

  Vinnarna går att hitta här:
  http://www.obscurafoto.org/site/?p=5094

  Hur går det till nu då?

 • Alla medlemmar som vill delta i närvarotävlingen för april månad skickar in en (1) bild via e-post till Patrik Almblad. Det går enbart att lämna in bilder över e-post.
 • Patrik lägger sedan upp ett nytt inlägg på sidan med alla medlemmar som vill delta.
 • Bilderna kommer att läggas upp anonymt, så ingen vet vem som har tagit bilden.
 • Medlemmarna skickar sedan in ett mail till Patrik Almblad med de olika poängen som varje medlem ger.
 • 3 poäng ger man till den bild som man tycker ska vinna, 2 poäng till den som man tycker ska komma på andra plats och 1 poäng till den som man vill ska komma på tredje plats.
 • Man behöver inte ha skickat in en bild till närvarotävlingen för att vara med och dela ut poäng till bilderna, alla medlemmar är välkomna att delta.
 • Efter deadlinen för poängsättning är nådd så räknar Patrik ihop poängen och meddelar resultatet för närvarotävlingen på Obscuras hemsida och Facebook.
 • Hur skickar jag in bilder?

  Bilder skickas in till följande e-post: narvarotavling@obscurafoto.org

 • Bilderna ska SENAST vara inskickade måndag den 13:e september, 2021, kl. 20:00.
 • Bilderna kommer sedan att läggas upp för poängsättning av medlemmarna under måndag kvällen, 13:e september.
 • Försök håll så att bilderna är MAX 2000 pixlar på längsta sidan, om de är större än så kommer Patrik att förminska dem till 2000 pixlar på längsta sidan. Detta är för att spara på utrymme på hemsidan.
 • Bilderna ska vara i JPG, andra format kommer göras om till JPG av Patrik.
 • Hur röstar jag på de bilder som jag vill att ska vinna?

  Mera information om detta kommer ihop med inlägget med alla bilder som deltar i närvarotävlingen, måndag den 13:e september.