1:a plats - Gunilla Jansson

Ålandskalendern 2023 – ”Genom Fönstret”

av Patrik Almblad

Nu när vi inte har haft något medlemsmöte på flera månader så tänker vi presentera styrelsens beslut för Ålandskalendern för 2023.

För något år sedan så hade vi ett öppet diskussions tillfälle gällande kalendern med medlemmarna där vi diskuterade kalenderns framtid och eventuella idéer på hur vi skulle kunna förbättra bildurvalet till denna. En av idéerna som kom upp var att man skulle kunna anordna ett tema för kalendern, då inte varje år, men kanske vartannat eller vart tredje år. Styrelsen har nu beslutat om att för år 2023 kalender ha ett tema där medlemmarna tillsammans arbetar emot, och temat som styrelsen har beslutat är ”Genom Fönstret”. Självklart så ska kalendern fortfarande vara fokuserat på Åland, men då med temat i baktanken.

Bilderna ska fortfarande vara i färg och i liggande format, stående bilder går att använda som pärmbild eller baksida, men vi från styrelsens sida ser helst att det är liggande format av samtliga bilder i kalendern.

Bildinlämning för 2023 års kalendern blir mars / april 2022.

Ålandskalendern 2023

Tema: ”Genom Fönstret”
Antal bilder per medlem: 4 (1 per årstid)
Färg / Svartvitt: Färgbilder
Format: Liggande A4 format i 300dpi (eller så högt som möjligt)
Inlämningsdatum: mars / april 2022

Vi kommer att påminna medlemmarna om detta under årets gång, men nu har medlemmarna cirka ett år på sig och fotografera för 2023 års kalender med temat ”Genom Fönstret” i baktanken.