FK_Obscura_100

Information – Medlemsbrev 2021

av Patrik Almblad

Året som vi lämnat bakom oss tror jag inte många saknar, då vi fått leva med många restriktioner i spåren av Corona. Tyvärr fortsätter restriktionerna även under början av detta år. Vi vet inte när vi kan börja anordna medlemsmöten igen, men det kommer inte att sätta stopp för klubbens verksamhet. I detta medlemsbrev kan du läsa om flera projekt som är på gång, bland annat utomhusutställningen ”Åland-100” som kommer att hänga i Lindallén i Mariehamn 9 juni 2021 – 9 juni 2022.

e-post till styrelse: styrelse@obscurafoto.org

Årets Styrelsemedlemmar för 2021:
Ingmar Eriksson, ordförande
Patrik Almblad, sekreterare
Annelie Söderbo, kassör

Siv Mattsson
Axel Eriksson
Madeleine Nordberg
Jan Andersson
Gunilla Jansson

Årets Bild 2020

Årets bild är en tävling som i normala fall hålls på årets första medlemsmöte. Då får medlemmarna tävla med en påsiktsbild (papperskopia) som tagits under föregående år och de närvarande medlemmarna röstar fram vinnaren.
Styrelsen har diskuterat om vi ska anordna Årets bild 2020 på hemsidan eller om vi ska vänta tills vi kan mötas igen i klubblokalen. Vi valde att vänta tills vi kan anordna tävlingen i klubblokalen, förhoppningsvis under vårmötet 2021.

Håll utkik efter mera information om detta.

Årets fotograf – Lennart Alexandersson

Under årets första styrelsemöte så diskuterades också vem utav Obscuras medlemmar som skulle bli årets fotograf, och det blev väldigt fort klart att styrelsen var eniga om att nominera Lennart Alexandersson som Årets Fotograf för 2021. Lennart Alexandersson har varit med sedan Fotoklubben Obscura startades och har gjort mycket arbete för fotoklubben. Lennart sprider glädje och är alltid villig att berätta om sina bilder. Vi gratulerar Lennart till Årets Fotograf 2021.

Närvarotävling

Varje medlemsmöte ordnas en fototävling där medlemmarna anonymt visar ett foto var och de närvarande sedan får rösta fram vinnarna. Tävlingen pågår från september till och med maj och den som fått högst poäng under året blir klubbmästare. Närvarotävlingen fortsätter digitalt på Obscuras hemsida tills vi kan börja anordna medlemsmöten i klubblokalen igen. Mer information om närvarotävlingen och poänglista går att läsa på hemsidan www.obscurafoto.org . Om man vill vara med och tävla eller rösta på bilderna så finns information om hur man ska gå tillväga på hemsidan.

Studion

Om någon medlem vill låna studion för att öva på studiofotografering så kontaktar man styrelsen. Detta gäller enbart för privatbruk och inte för kommersiellt bruk. Dessa är reglerna som gäller för studioanvändning.

 • Du är mera än välkommen att ta med dig hit släkt och vänner, men denna studio är endast till för att öva i- du får inte fotografera för kommersiellt bruk och sälja bilder du tar här.
 • Var försiktig med bakgrunderna, de är utav papper och går lätt av. Om skadan är framme, kan du klippa bort biten, och sedan teipa den yttersta kanten så att den inte repar upp sig – vilket den gör väldigt lätt.
 • Om något går sönder när du är i studion- ingen fara! Men säg till den som öppnat åt dig. Så har vi en chans att fixa detta FÖRE nästa kommer.
 • Se till att ta av dig skorna om du drar ut pappret på golvet, så hålls det renare längre. Rulla upp rullarna när du är klar igen sen.
 • Efter att du är klar med blixtarna och skarvsladden, och andra diverse saker, lägg tillbaks allt där du tog det ifrån.
 • Se till att lamporna är släckta när du går och meddela den som släppte in dig när du lämnar lokalen.
 • Se till att dörrarna är låsta när du lämnar lokalen.
 • Har du några frågor så kan du kontakta någon ifrån styrelsen eller den som släppte in dig.

  Kommande verksamheter

  Medlemsmöten håller vi i normala fall andra tisdagen i månaden kl 19 i klubblokalen på Dalkarbyvägen 4 i Mariehamn, undantaget juni-juli-augusti då vi har sommaruppehåll. I och med de restriktioner som gäller i samband med Coronapandemin kan vi i dagsläget inte säga när nästa möte kan hållas, men vi hoppas att vi kan hålla medlemsmöten igen framåt våren.

 • Maj – Vi har tillsvidare skjutit fram vårmötet till maj månad, då vi kan hoppas på att restriktionerna har lättat lite. Vi kommer lägga upp mer information på hemsidan när Vårmötet börjar närma sig.
 • Ålandskalender 2022

  Obscuras årskalender är den viktigaste inkomstkällan för föreningen, utan den kan vi inte behålla klubblokalen! Den 13 april kl 19-21 tar vi emot kalenderbilder i klubblokalen Dalkarbyvägen 4. De kan lämnas på USB-sticka eller på CD/DVD.

  Bilderna som lämnas in till årskalendern ska helst vara i original bildstorlek och helst i JPG. Bra kvalitet behövs för tryckning till Mariehamns Tryckeri. Behöver du hjälp med att ta fram eller redigera bilder, så fråga styrelsen om hjälp. Kom ihåg att vara självkritiskt när du lämnar in bilderna, detta bidrar till att vår Ålandskalender kommer att hålla en större standard. Med tanke på att fler och fler börjar starta upp egna kalendrar så kan detta vara en bra för klubben.

  Medlemmar får lämna in högst fyra (4) bilder och tänk på årstiderna. En jury väljer sedan ut kalenderbilderna. Jury förbehåller sig rätten att beskära de valda bilderna om så behövs. Juryn som väljer ut bilderna har själva inga bilder med i kalendern.

  Medlem som har betalat medlemsavgiften får ett (1) exemplar gratis av kalendern, fotografer för pärm- / baksida- samt månadsbilderna får en (1) extra exemplar av kalendern gratis och även äran av att få vara med i klubbens kalender.
  Vill man köpa kalendrarna utöver det som man får är det följande pris som gäller för samtliga medlemmar i fotoklubben. Ihop med tryckkostnader har ökat, kommer vi i styrelsen också öka priset ut till våra medlemmar för att köpa kalendern och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

  Medlemmarnas pris på Ålandskalender 2021/2022: 5€ / kalender

  Bildjury till Obscuras Ålandskalender 2022

  Vi behöver frivilliga som vill sitta som bildjury för Ålandskalendern. Jurymöte kommer att hållas vid passligt tillfälle efter den 13 april. Styrelsen kommer att sammanställa riktlinjer om hur man väljer ut bilderna. Bilderna kommer att vara sammanställda så att man inte vet vilka som tagit dem. Intresseanmälan att vara med i bildjury skickas till styrelsen på: styrelse@obscurafoto.org

  Årsutställningen 2021 – Vilda Åländska Blommor

  Utställningen som Obscura hade 2020, ”Our Island in Monochrome”, blev en succé på Ålands Kulturhistoriska Museum där intendenten på museet har gjort ett utmärkt arbete med att framlysa bilderna till utställningen. Men årets, 2021, utställning tänkte vi skulle ha lite mera färger.

  Ihop med det första styrelsemötet på året så bestämde styrelsen att årets tema för årsutställningen skulle vara ”Vilda Åländska Blommor”.

  Var utställningen ska hänga vet vi ännu inte, då vi har kommit överens med Ålands Kulturhistoriska museum att vi kan få hänga årsutställningen hos dem vartannat år. Styrelsen håller på att titta på vilka möjligheter vi har, alternativt så kan vi hänga utställningen i de gemensamma utrymmena vi har i klubblokalen. Mer information om detta kommer upp på hemsidan under året.

  Ihop med att temat är ”Vilda Åländska Blommor” så får varje medlem lämna in max tio (10) bilder, detta motiverar styrelsen med att minska risken med att vi får in bilder på samma typ av blomma.

 • Årets tema på Fotoklubben Obscuras årutställning är ”Vilda Åländska Blommor”.
 • Varje medlem får lämna in max 10 bilder.
 • Medlemmarna själva bestämmer bildernas storlekar, ska vara skrivna i filnamnet.
  Exempel: Patrik_Almblad_VildaBlomma1_50x40.jpg
 • Bilderna kommer att skrivas ut på kapaskiva, som tidigare år.
 • Varje medlem kommer få med minst en bild med i utställningen.
 • Varje medlem är med och betalar för utskrifterna. Hälften betalar medlemmarna och hälften betalar fotoklubben. Kostnader för de olika utskriftstorlekarna kommer läggas upp senare på hemsidan
 • Om det är så att en medlem får med mer än en (1) bild, så kommer vi kontakta medlemmen och fråga om den medlemmen vill ställa ut två bilder.
 • Utställningen – Åland 100

  Utställningen kommer att vara utomhus och vara lokaliserad i lindallén i Mariehamn, från sjöfartsmuseet i väster till S:t Görans kyrkan i öster. Bilderna kommer att bli monterade i ramar som fästs på lyktstolparna vid allén.

  Bilderna kommer tryckas ut på ibond, aluminiumplåt, för att de kunna stå emot väder och vind bättre. Utställningen är tänkt att hänga mellan 9 juni 2021 – 9 juni 2022, ett helt år.

  Bilderna kommer att monteras på en höjd av lite mer än 2 meter, och då måste bilderna vara lite större för att besökarna ska kunna uppskatta utställningen. Bilderna kommer att skrivas ut i storleken av 70×100 centimeter och det är upp till medlemmarna att anpassa bilderna till det formatet (4:3).

  Sammanlagt kommer det ställas ut mellan 18 – 26 bilder i denna utställning, vi vet mer exakt om antalet i slutet av februari 2021.

  Till utställningen får alla medlemmar i Fotoklubben Obscura lämna in bilder, dock max 12 bilder per medlem. Sista inlämningsdatumet är 13.04.2021 kl. 21:00.

  Denna utställning kommer vara den största och längsta (både i tid och avstånd) som Fotoklubben Obscura har anordnat utomhus.

  Frågor om utställningen skickas till Obscuras styrelse på följande mail:
  styrelse@obscurafoto.org  Information till besökarna

  När vi väl har hängt upp bilderna kommer det hänga två stycken informationsblad på vardera sida av allén, en vid sjöfartsmuseet och en vid S:t Görans kyrka. Det kommer var lite information om klubben och om Åland 100. Vi kommer också göra en QR-kod, en typ av ikon man kan skanna med sin telefon, som tar besökarna vidare till Fotoklubben Obscuras hemsida där de kan läsa mera information om vardera bild.


  Bild: Om man skannar denna QR-kod med telefonen så kommer man till www.obscurafoto.org

  Det är tänkt att man ska kunna se fotografens namn, bildens namn, vart bilden är tagen, eventuell teknisk information (ISO, Slutare, Bländare, Kamera, Objektiv, etc) och en eventuell fritext som fotografen gärna får skriva om de utvalda bilderna.

  Detta informeras ihop med när man har valt ut bilder till utställningen och ingenting man behöver skriva ihop med att man lämnar in bilderna till utställningen. Texten kommer att översättas till både Finska och Engelska, då ihop med att göra att utställningen kan besökas av turister både från fastlandet och från utlandet. Eventuellt fler språk går och översätta till om vi finner ett behov för det, och om vi hittar översättare.  Exempel på information som är tänkt för varje bild

  Bild 1: ”Namn på bilden”
  Fotograf: ”Namn på fotografen”
  Inställningar:
     Kamera: ”Namn på kameran som bilden är tagen med”
     Objektiv: ”Namn på objektivet som bilden är tagen med”
     ISO: ”Vilket ISO-tal är bilden tagen med”
     Slutare: ”Vilken slutare är bilden tagen med”
     Bländare: ”Vilken bländare är bilden tagen med”
  Plats: ”Var är bilden tagen någonstans”

  Text: ”Fri text som varje fotograf får berätta om sin bild”


  Vilka bilder söker vi till utställningen?

 • Bilderna till utställningen ska vara av Åländska motiv från hela Åland.
  Bilderna ska helst inte vara tagna av Åländska sevärdheter, så som Pommern, Kastelholm, Notvikstornet, etc, om det inte är något unikt. Exempel på unikt är en bild på Pommern i en åskstorm, eller om man har hittat en väldigt unik vy av Kastleholm som ingen har tänkt på innan. Vi vill inte ha med några ”vykortsbilder” med i utställningen.

  Dessa två bilder kan ses som exempel på andra infallsvinklar vid fotografering av välkända motiv..
 • Bilderna kan både vara stående och liggande.
 • Det ska framgå i filnamnet vart bilden är tagen någonstans. Detta för att kunna skriva in senare i informationen om utställningen vart bilderna är tagna någonstans på Åland.
  Exempel: Patrik_Almblad_Saltvik_Kvarnbo.jpg.
 • Om man vill lägga till namn på bilden får man gärna göra det, även detta ska framgå i bildnamnet.
  Exempel: Patrik_Almblad_Saltvik_Kvarnbo_En-lungn-stund-i-solen.jpg
 • Alla bilder ska vara i färg.
 • Bilderna får inte ha någon form av vattenstämpel eller namn.
 • Bilderna får inte vara manipulerade. Normal editering av bilderna är tillåten.
 • Alla av fotoklubbens medlemmar får lämna in bilder.
 • Varje medlem får lämna in max 12 bilder till utställningen.
 • Bilderna ska vara inlämnade senast 13.04.2021. Inlämning av bilder går att göras över e-mail eller lämnas över till styrelsen vid klubbaktiviteter i klubblokalen. Går också bra att kontakta styrelsen över mail för att komma överens om en annan tid eller annat inlämningssätt för att lämna över bilderna.
  Styrelse e-mail: styrelse@obscurafoto.org
 • Bilder på uppsättning och ram

  Går bra att flytta klämmorna vid ramen för att ändra ramens orientering till stående eller liggande.

  Så här ser det ut när bilderna blir uppsatta på lyktstolparna.

  Sammanfattning

  Fotoklubben Obscura – Åland 100 år
  Var: Lindallén, Mariehamn
  När: 9 juni 2021 – 9 Juni 2022
  Storlek: 70x100cm
  Material: Ibond
  Uppsättning: Ramar i lyktstolpar
  Antal: 18 – 26 stycken
  Bilder: Motiv tagna på Åland, inte bilder på sevärdheter om inte tagna på ett unikt sätt. Bilderna kan både vara stående och liggande. Enbart bilder i färg. Inga vattenstämplar eller namn på bilderna.
  Bildnamn till inlämning: Bildens namn måste innehålla:
  1. Namn på fotografen.
  2. Namn på platsen där bilden är tagen.
  3. Om man vill ge bilden en rubrik ska den också ingå i bildnamnet.
  Exempel: Patrik_Almblad_Saltvik_Kvarnbo_En-lungn-stund-i-solen.jpg
  Upplösning: minst 150dpi (för 70×100 blir det 4060×5800 pixlar)
  Manipulering: Bilderna får inte vara manipulerade. Normal editering av bilderna är tillåten.
  Max antal inlämnade bilder per medlem: 12 stycken.
  Sista inlämningsdatum: 13.04.2021 kl. 21:00

  Makroutställning – Beställningsjobb till Ålands Kulturhistoriska Museum

  Makroutställningen är ett beställningsjobb som Obscuras styrelse har fått in genom Ålands Kulturhistoriska museum. Utställningen har Ingmar berättat om tidigare på Obscuras medlemsmöten.

  Makroutställningen är ett samarbete mellan Ålands Kulturhistoriska museum och Miljöbyrån för att lyfta fram växter och insekter som finns på Åland. Denna utställning kommer vara sommarutställningen på museet under 2021.

  Obscura har fått en lista över de insekter och växter som eftersöks att fotograferas

  Växter:

 • Svartkämpar (Plantago lanceolata)
 • Majviva (Primula farinosa)
 • Nattviol (Platanthera bifolia)
 • Nästrot (Neottia nidus-avis)
 • Guckusko (Cypripedium calceolus)
 • Sileshår (Drosera rotundifolia)
 • Tätört (Pincuigula vulgaris)
 • Adam och Eva (Dactyloriza sambucina)

  Insekter:

 • Vårtbitare
 • Ängsnätfjäril (Melitea cinxia)
 • Humlor (Bombus sp.)
 • Humlebagge (Trichius fasciatus)
 • Noshornsbagge (Oryctes nasicornis)
 • Dödgrävare (Nicrophorus sp.) finns på as kan vara svår att hitta
 • Bålgeting (Vespa crabro)
 • Strimlus ( Graphosoma lineatum)
 • Sländor: t.ex. blå jungfruslända (Calopteryx virgo), mosaiksländor (Aeschna sp.)
 • Större svärmare: liguster-, lind-, skymnings-, videsvärmare etc.
 • Guldbagge (Cetonia aurata)

  Detaljer kring utställningen har vi inte direkt fått, några bilder kommer vara på större utskrifter och några bilder kommer vara digitalt. Miljöbyrån tänker skriva texter till varje bild som förklarar vilken insekt eller växt det är.

  Om medlemmarna har några bilder på några av följande växter eller insekter, eller har några andra makrobilder på sällsynta växter och insekter så får ni gärna skicka in dem till styrelsen.

  Medlemsrabatter

  Nedan följer rabatter som Fotoklubben Obscuras medlemmar har tillgång till. Fler möjligheter till rabatter tillkommer eventuellt under året, dessa uppdateras då på hemsidan.

  Ehns
  10 % – Passepartout och Passepartout kartong

  FotoPlus
  20% – Digitalabilder storlek 13×18 upp till 20×30 på Matt eller Blank yta på papper.

  Gefoto
  30% – Digitalbilder storlek 13x18cm upp till 30×45 (matt eller blank yta på Fujis Supreme HD papper)
  10% – Fototillbehör

  Cainby
  15% – På alla tavelprint från Cainby prislista

  Mariehamns Tryckeri
  25% – Reklamkartong 2mm
  25% – Fotobok (på Ordinarie pris)

  Rabatter från Mariehamns Bokhandel och Lisco hålls på att diskuteras, men information kommer på hemsidan när de diskussionerna är klara.

  Egen utställning i klubblokalen

  Klubbens medlemmar är varmt välkomna att anordna egna utställningar i dessa utrymmen, men man ska vara vaksam över att detta inte intränger på de övriga hyresgästerna då vi delar dessa utrymmen.

  REGLER SOM GÄLLER

 • 1. Fotoklubben Obscura står för lokalen och skensystemet som gör det möjligt att hänga upp tavlor. Det finns även ramar att låna, 50×40 cm, samt vissa passepartouter i varierande storlekar, 30×40, 30×45 och 30×30. Dessa ramar används i förstahand till årets fotograf under månaden november eller när Årets Fotograf skulle vilja ha utställningen, men detta meddelas ihop med när medlemmen bokar lokalen.
 • 2. Du MÅSTE vara medlem i Fotoklubben Obscura för att få denna möjlighet att ställa ut.
 • 3. Utställaren står för alla utgifter för utställningen, tryckning av bilder och upphängningstråd eller annan möjlighet att sätta upp bilder.
 • 4. Utställningsbilderna måste hängas upp i skensystemet som sitter längs vissa väggar i det gemensamma utrymmet. Det finns också en mellanvägg som kan lånas för att sätta fast bilder på, men denna vägg används på medlemsmötet och kan vara bra och tänka på att denna vägg då ska vara tom inför medlemsmötet. Man får inte använda häftmassa (BluTack) eller spik för att sätta fast något på väggarna som kan förstöra dem.
 • 5. Man måste kontrollera vilka tider som går att ha öppet för utställningen med de övriga hyresgästerna, då de också använder detta utrymme. Tider och datum är mening att ska stå på Whiteboarden som sitter vid huvudentré.
 • 6. Lokalen ska alltid städas efter man har haft öppet på egenhand, vernissage eller andra tillfällen. Om man har vernissage ihop med Obscuras medlemsmöten behöver man dock inte städa efter. Dammsugare och övriga städutrustning finns i lokalen.
 • 7. Man behöver inte anordna utställning själv, man kan vara med och dela på utrymmet med andra som skulle vara intresserade och ställa ut.
 • 8. Man får ställa ut i en (1) månad i taget, med tanke på om det är andra medlemmar som skulle vilja ställa ut. När det har gått en månad, och om ingen annan har bokat eller meddelat att de vill ställa ut så får utställningen hänga kvar en (1) månad till.
 • 9. Det går att låna nyckel till lokalen, men då måste man skriva på en nyckelkontrakt som informerar om att när man tappar bort nyckeln så får man betala en avgift för att göra en ny nyckel. Det kan även bli så att entrélåset måste också bytas, och då kommer den kostnaden också på den som har tappat bort nyckeln.

  Fotoklubben Obscuras Discord

  Fotoklubben Obscura har också införskaffat sig en Discord server, ett alternativ mot att dela information och skriva till varandra än Facebook. Vår grundidé med detta skulle vara en samlingsplats för oss i styrelsen, men skulle fungera utmärkt också för vanliga medlemmar att komma i kontakt med varandra och få tag på styrelsen snabbare.
  Patrik sitter på en del communitys som använder Discord som huvudsaklig plattform och det fungerar bra. Discord är ett program som både samlar chattrum och ger möjlighet till att samlas i ett röstrum, likt Skype, fast på ett mera strukturerat sätt.
  Möjligheterna skulle jag säga är mycket starkare att få en direkt kommunikation än den som vi har via Facebook. Programmet Discord finns både till dator och till telefon, det har en viss inlärningskurva för första gångens användare. Hjälper gärna till de medlemmar som är intresserade, men skulle vilja ha lite extra hjälp.

  Läs mer på Obscuras hemsida, för en guide på hur man får igång programmet och hur det fungerar.

  http://www.obscurafoto.org/site/?p=4322