3:e plats - Madeleine Nordberg

Årsutställning 2021 – Tema

av Patrik Almblad

Utställningen som Obscura hade 2020, ”Our Island in Monochrome”, blev en succé på Ålands Kulturhistoriska Museum där intendenten på museet har gjort ett utmärkt arbete med att framlysa bilderna till utställningen. Men årets, 2021, utställning tänkte vi skulle ha lite mera färger.

Ihop med det första styrelsemötet på året så bestämde styrelsen att årets tema för årsutställningen skulle vara: ”Vilda Åländska Blommor”.

Var utställningen ska hänga vet vi ännu inte, då vi har kommit överens med Ålands Kulturhistoriska museum att vi kan få hänga årsutställningen hos dem vartannat år. Styrelsen håller på att titta på vilka möjligheter vi har, alternativt så kan vi hänga utställningen i de gemensamma utrymmena vi har i klubblokalen. Mer information om detta kommer upp på hemsidan under året.

Ihop med att temat är ”Vilda Åländska Blommor” så får varje medlem lämna in max tio (10) bilder, detta motiverar styrelsen med att minska risken med att vi får in bilder på samma typ av blomma.

Årets tema på Fotoklubben Obscuras årutställning är ”Vilda Åländska Blommor”.

  • Varje medlem får lämna in max tio (10) bilder.
  • Medlemmarna själva bestämmer bildernas storlekar, ska vara skrivna i filnamnet.
    Exempel: Patrik_Almblad_VildaBlomma1_50x40.jpg.
  • Bilderna kommer att skrivas ut på kapaskiva, som tidigare år.
  • Varje medlem kommer få med minst en bild med i utställningen.
  • Varje medlem är med och betalar för utskrifterna. Hälften betalar medlemmarna och hälften betalar fotoklubben. Kostnader för de olika utskriftstorlekarna kommer läggas upp senare på hemsidan.
  • Om det är så att en medlem får med mer än en (1) bild, så kommer vi kontakta medlemmen och fråga om den medlemmen vill ställa ut två bilder.
  • Inlämning av bilderna kommer ske under hösten. Mer information om när bilderna ska vara inlämnade kommer efter sommaren.