Prämsida - Lennart Alexandersson

Ålandskalender 2021 utvalda bilder

av Patrik Almblad

Följande bilder kom med i Fotoklubben Obscuras årskalender:

Januari – Annelie Söderbo
Februari – Gustav Franzén
Mars – Jan Anderssson
April – Gustav Franzén
Maj – Annelie Söderbo
Juni – Siv Mattsson
Juli – Siv Mattsson
Augusti – Jan Andersson
September – Siv Mattsson
Oktober – Annelie Söderbo
November – Jan Sundman
December – Rainer Åkberlom

Pärmsida – Lennart Alexandersson
Baksida – Berit Sundman
Sedan är det sju (7) bilder som är inlagda till de första sidorna.