åretsbild2018

BILDBEHANDLING OCH BILDANALYS

av Patrik Almblad

Gunilla Jansson tänker börja starta upp Bildanalysgruppen igen till hösten, och första mötet kommer äga rum söndagen den 13:e oktober, kl. 17:00 – 21:00, i Obscuras klubblokal.