boat

Årsutställning 2019 – Tema

av Patrik Almblad

Styrelsen har diskuterat ihop ett tema för årsutställningen för år 2019 under de senaste styrelsemötena. Styrelsen har även sagt detta på ett av medlemsmötena dock så blev det lite fel, då delvis fel tema har sagts. Men här kommer en rättelse.

Årsutställning 2019 – Tema

Årets tema för Fotoklubben Obscura är ”En Magisk Värld”

Temat får tolkas fritt för varje medlem, vad betyder en magisk värld för just dig? Se detta som en chans att eventuellt kunna bearbeta era bilder så att de får en ännu mera magisk känsla.

Övrig information

  • Vi har ej ännu bestämt en plats vart utställningen ska hängas upp, men det arbetas på detta. Om vi inte kommer överens med någon central lokal så hänger vi Obscuras årsutställning vid det allmänna utrymmet vid klubblokalen.
  • Beroende på vart vi hänger utställningen så kommer också materialet som vi trycker ut bilderna på ändras.
  • Utställningen kommer sättas upp och visas under de sista veckorna i november.
  • Bildinlämningen för årsutställningen blir september/oktober
  • Uppdateringar så fort vi har mera information till medlemmarna.