Susann Grönlund

Fotografer till Obscuras Årskalender

av Patrik Almblad

Hej.

Under medlemsmötet i maj så gick styrelsen igenom bilderna för 2019 års kalender, dessa följande fotografer kom med kalendern för respektive månad.

Pärm – Jan Andersson
Januari – Göran Lindebäck
Februari – Mats Elfsberg
Mars – Siv Mattsson
April – Mats Elfsberg
Maj – Isabella Myllykoski
Juni – Siv Mattsson
Juli – Thong Tran
Augusti – Jan Andersson
September – Jan Andersson
Oktober – Susie Johansson
November – Berit Sundman
December – Jan Andersson
Baksida – Susann Grönlund

Kalendern kommer att tryckas i början av Juni och vi kommer anordna en utställning med bilderna som kom med i kalendern på Jomala bibliotek. Tid för utställningen kommer vid ett senare tillfälle när vi vet mera exakta tider.

Tack för samtliga medlemmar som har lämnat in bilder, utan er så kan vi inte göra detta kalendern som gör att fotoklubben blomstrar.

Nyhetsbilden tagen av, Susann Grönlund.