anka

Fotoklubben Obscura byter ordförande 2018

av Patrik Almblad

På Obscuras höstmöte som hölls den 14:e november tackade Patrik Almblad (2014-2017) för sig som ordförande i Fotoklubben Obscura och mötet godkände styrelsens förslag att ny ordförande för fotoklubben inför 2018 blev Ingmar Eriksson.

Under januari medlemsmöte så avtackades Patrik Almblad med en gåva, som Patrik skall försöka hålla vid liv mer än en månad.

Vi önskar Ingmar Eriksson lycka till i framtida styrelsearbetet.


Styrelsen för 2018 ser ut enligt följande:

Ingmar Eriksson – Ordförande
Patrik Almblad – vice Ordförande
Susie Johansson – Sekreterare
Annelie Söderbo – Kassör
Gunilla Jansson
Marcus Boman
Madeleine Nordberg
Jan Andersson
Siv Mattsson