Fotomaraton 26.8.2017 kl. 12-16

av Gunilla Jansson

Teman

Tema 1: Ask

Tema 2: Dela

Tema 3: Brygga

Tema 4: Gratis

Tema 5: Hälsa

Tema 6: Krokig

 

Länk till reglerna

Regler och villkor

 • Fotografen ska fota sex ( 6 ) stycken teman under fyra ( 4 ) timmar.
 • För att inlämningen ska vara godkänd ska man lämna in bilder på alla teman, annars bli personen ifråga diskvalificerad.
 • Varje deltagare lämnar in max en ( 1 ) bild per tema. Inlämning ska ske senast kl. 18:00 samma dag. Skicka bilderna med e-post till fotomaraton@obscurafoto.org eller lämna dem till Obscuras representant på torget. Efter kl. 16 finns Gunilla inne på restaurangen Nonna Rina vid torget fram till kl 18.
 • Bilderna ska vara tagna under de fyra ( 4 ) timmarna som är utsatta för tävlingen.
 • Du får delta med vilken kamera som helst, mobilkamera, kompaktkamera, systemkamera eller analog kamera.
 • Om man väljer att fotografera med analog kamera, så lämnar man in filmrullen till Obscuras representant Gunilla på torget. Obscura framkallar rullen, dock skall det enbart finnas sex bilder på filmrullen och du måste skriva på ett papper i vilken ordning temana är på rullen, samt namn och kontaktuppgifter.
 • Alla bilder ska vara tagna med samma kamera.
 • Alla bilder ska vara tagna i JPEG-format, RAW-filer och TIFF accepteras inte.
 • Du får använda blixt, stativ och andra kameratillbehör.
 • Du får inte manipulera bilden (t.ex lägga på filter via instagram eller liknande program) eller ändra EXIF-datan (bildens information). Manipulering och ändring av bildens EXIF data leder till diskvalifikation.
 • Du som deltagare äger rätten till dina bilder. Du medger dock att arrangörerna att publicera bilderna i samband med arrangemang och slutpresentation av evenemanget.
 • En bildjury bestående av tre ( 3 ) personer  kommer nämna ut 1:a, 2:a och 3:e pris i varje tema.
 • Bildjuryns beslut går ej att överklaga.
 • Glöm inte bort att ha roligt ! !