Finlandssvenska Fototävling Natur & Tema 2016

av Patrik Almblad

Fototävlingen ”Natur och Tema” anordnades 2015 av Fotoklubben Focus från Närpes, resultaten visades i samband med att Fotoklubben Knäppisarna hade sin Naturfotofestival.

När slutresultatet var klart visade sig att Obscura hade med 4 bilder bland de 26 bästa vilket är väldigt hedervärt! Fotoklubben Knäppisarna tog dock hem vandringspokalen även den gången, och nu måste vi ju försöka göra något åt detta – så vi hoppas på ännu fler deltagare från Obscura inför tävlingen 2016.

Resultat 2015

De bilder som placerade sig i tävlingen 2015 hittar ni här: Länk till PDF filen

Följande bilder kom med i tävlingen
”Herröskatan” – tagen av Jan Sundman, 2:a plats i Natur

”Vänner” – tagen av Berit Sundman, hedersomnämnande i Tema
”Skrömta” är tagen av Jan Sundman, hedersomnämnande i Tema
”Ekvilibrist” är tagen av Tom Eckerman, hedersomnämnande i Tema

OBS: Det har blivit ett tryck fel på Jan Sundman och Tom Eckerman bilder i PDF dokumentet.
”Skrömta” är tagen av Jan Sundman
”Ekvilibrist” är tagen av Tom Eckerman

Tävling Natur och Tema 2016

Tävlingen, som kommer att pågå mellan 01.08.2015- 15.08.2016, kommer denna gång att anordnas av Jakobstads Fotoklubb. Detta gör Jakobstads Fotoklubb i samband med deras 70-års jubileum, de kommer även ha en naturfotofestival hos dem. De har planerat in att Naturfestivalen och deras jubileum skall vara den 8 oktober. Obscura kommer med all säkerhet att anordna någon sorts resa till festivalen, så det kan vara bra att lägga in detta i kalendern redan nu – men mer information kommer om detta under 2016.

Tävlings klasserna är som vanligt Natur och Tema, och temat för temaklassen är i år ”Stad”.

Reglerna för tävlingen kommer enligt uppgift att vara desamma som 2015, om tävlingsreglerna ändras kommer ni bli notifierade.

Tävlingsregler

De preliminära tävlingsreglerna är enligt följande:

 • Tävlingsklasserna 2016 är Naturen och Tema: ”Stad”
 • Man kan delta om man är medlem i en svensk- eller tvåspråkig fotoklubb i Finland.
 • Man kan delta med bilder som är tagna mellan augusti 2015 och 15 augusti 2016.
 • Varje deltagare kan sända in högst 3 bilder per klass, dvs. 6 totalt.
 • Deltagaravgiften är 10€ per person för en klass och 15€ för båda klasserna oberoende av bildernas antal.
 • Obegränsad efterbehandling är tillåten i temaklassen. I naturklassen är endast rimliga, sedvanliga justeringar tillåtna.
 • Tävlingsbidrag lämnas in digitalt som JPG-filer. Filnamnets format ska vara BILDNAMN-FÖRNAMN-EFTERNAMN-KLUBB.jpg. Bildfilen lämnas  in med högsta möjliga resolution, dock så att långsidan är mellan 2000 och 6000 pixlar.
 • Deltagarna beviljar arrangören rätt att publicera de deltagande bilderna på en nätportal och eventuellt ställa ut utskrifter av bilderna.
 • Första, andra och tredje plats utses i vardera klassen och de 10 följande bilderna bedöms skriftligt av domaren utan att rangordna dem sinsemellan.
 • Den vinnande föreningen är den som har flest bidrag bland de totalt 26 premierade bilderna. Om flera föreningar har lika många premierade bilder avgörs tävlingen enligt pristagarnas förening och i andra hand genom lottning. 
 • Priserna väljs av den arrangerande klubben i ett senare skede. Domare är en eller flera kända fotografer som utses senare. 
 • Resultatet kommer att offentliggöras den 08.10.2016

Inlämning av tävlingsbidrag

För att lämna in bilder till tävlingen kan man skicka in bilderna till tavling@obscurafoto.org eller lämna in dem till Obscuras styrelse, sista inlämnings datumet för bilderna är den 15:e augusti 2016.