Jan Sundman

Tävlingen Natur och Tema 2015 är igång!

av Admin

Fototävlingen ”Natur och Tema” anordnades 2014 av AFK i Helsingfors och redovisningen av tävlingen inföll samtidigt som klubben höll sitt 125-års jubileum.

När sluteresultatet var klart visade sig att Obscura hade med 6 bilder bland de 36 bästa vilket är väldigt hedervärt! Fotoklubben Knäppisarna tog dock hem vandringspokalen även den gången, och nu måste vi ju försöka göra något åt detta – så vi hoppas på ännu fler deltagare från Obscura inför tävlingen 2015. De bilder som placerade sig i tävlingen 2014 hittar ni här: afk125-tavling-webresultat.pdf

Tävlingen, som kommer att pågå mellan 01.09.2014- 15.08.2015, kommer denna gång att anordnas av fotoklubben Focus från Närpes och resultatet kommer att presenteras på Natur fotofestivalen i Korsholms kulturhus den 26.09.2015. Obscura kommer med all säkerhet att anordna någon sorts resa till festivalen, så det kan vara bra att lägga in detta i kalendern redan nu – men mer information kommer om detta under 2015.

Tävlings klasserna är som vanligt Natur och Tema, och temat för temaklassen är i år ”Humor och glädje”.

Reglerna för tävlingen kommer enligt uppgift att vara desamma som 2014, men en officiell tävlingsinbjudan kommer i början av 2015, så inlämningsdatum för bilder till tävlingen kommer att uppdateras här efter att den kommit.

Tävlingsregler

De preliminära tävlingsreglerna är enligt följande:

 • Tävlingsklasserna 2015 är Naturen och Tema: ”Humor och glädje”
 • Man kan delta om man är medlem i en svensk- eller tvåspråkig fotoklubb i Finland.
 • Man kan delta med bilder som är tagna mellan september 2014 och 15 augusti 2015.
 • Varje deltagare kan sända in högst 3 bilder per klass, dvs. 6 totalt.
 • Deltagaravgiften är 10€ per person för en klass och 15€ för båda klasserna oberoende av bildernas antal.
 • Obegränsad efterbehandling är tillåten i temaklassen. I naturklassen är endast rimliga, sedvanliga justeringar tillåtna.
 • Tävlingsbidrag lämnas in digitalt som JPG-filer. Filnamnets format ska vara BILDNAMN-FÖRNAMN-EFTERNAMN-KLUBB.jpg. Bildfilen lämnas  in med högsta möjliga resolution, dock så att långsidan är mellan 2000 och 6000 pixlar.
 • Deltagarna beviljar arrangören rätt att publicera de deltagande bilderna på en nätportal och eventuellt ställa ut utskrifter av bilderna.
 • Första, andra och tredje plats utses i vardera klassen och de 10 följande bilderna bedöms skriftligt av domaren utan att rangordna dem sinsemellan.
 • Den vinnande föreningen är den som har flest bidrag bland de totalt 26 premierade bilderna. Om flera föreningar har lika många premierade bilder avgörs tävlingen enligt pristagarnas förening och i andra hand genom lottning. 
 • Priserna väljs av den arrangerande klubben i ett senare skede. Domare är en eller flera kända fotografer som utses senare. 
 • Resultatet kommer att offentliggöras den 26.09.2015

Inlämning av tävlingsbidrag

För att lämna in bilder till tävlingen kan man skicka in bilderna till tavling@obscurafoto.org eller lämna in dem till Obscuras styrelse, sista inlämnings datumet för bilderna är den 18:e augusti.