jan-sundman

Fototävlingen ”Natur och Tema” 2014

av Admin

Fototävlingen ”Natur och Tema” anordnades 2013 av Fotoklubben Knäppisarna och då var temakategorin satt till ”Gatufotografi”. Då lyckades Fotoklubben Obscura ta flera hedervärda priser samt hedersomnämnanden.

I år är det Fotoklubben AFK som kommer att hålla i trådarna för utmaningstävlingen och resultatet kommer att redovisas i samband med klubbens 125-års jubileum under hösten 2014. Tävlingsklasserna 2014 är Naturen och Tema: Människan.

Tävlingen har som målsättning att visa klubbarnas bredd och samtidigt öka aktiviteten och kontakterna mellan klubbarna.

Tävlingsregler

Reglerna är enligt följande

 • Tävlingsklasserna 2014 är Naturen och Tema: Människan
 • Man kan delta om man är medlem i en svensk- eller tvåspråkig fotoklubb i Finland.
 • Man kan delta med bilder som är tagna mellan september 2013 och augusti 2014.
 • Varje deltagare kan sända in högst 3 bilder per klass, dvs. 6 totalt.
 • Deltagaravgiften är 10€ per person för en klass och 15€ för båda klasserna oberoende av bildernas antal.
 • Obegränsad efterbehandling är tillåten i temaklassen. I naturklassen är endast rimliga, sedvanliga justeringar tillåtna.
 • Tävlingsbidrag lämnas in digitalt som JPG-filer. Filnamnets format ska vara BILDNAMN-FÖRNAMN-EFTERNAMN-KLUBB.jpg. Bildfilen lämnas  in med högsta möjliga resolution, dock så att långsidan är mellan 2000 och 6000 pixlar.
 • Deltagarna beviljar arrangören rätt att publicera de deltagande bilderna på en nätportal och eventuellt ställa ut utskrifter av bilderna.
 • Första, andra och tredje plats utses i vardera klassen och de 10 följande bilderna bedöms skriftligt av domaren utan att rangordna dem sinsemellan.
 • Den vinnande föreningen är den som har flest bidrag bland de totalt 26 premierade bilderna. Om flera föreningar har lika många premierade bilder avgörs tävlingen enligt pristagarnas förening och i andra hand genom lottning. 
 • Priserna väljs av AFK i ett senare skede. Domare är en eller flera kända fotografer som utses senare. 
 • Resultatet kommer att offentliggöras i samband med AFKs jubileumsutställning i oktober 2014. 

Inlämning av tävlingsbidrag

För att lämna in bilder till tävlingen kan man skicka in bilderna till naturochtema2014@obscurafoto.org eller lämna in dem till Obscuras styrelse senast den 13 augusti 2014.