Gatufoto - Jan Sundman

Fototävlingen Naturen & Tema 2013

av Patrik Almblad

Årets ”Naturen & tema” tävling arrangeras av Fotoklubben Knäppisarna i Vasa/Korsholm och temaklassen kommer att vara ”gatufotografering”.

Fototävlingen pågår från oktober 2012 till augusti 2013 och är en utmaning till alla finlandssvenska fotoklubbar. Bilderna ska vara fotograferade under denna tidsperiod och juryn som ska bedöma bilderna är Anders Geidemark (i naturkategorin) och Mats Alfredsson (i temaklassen).

Varje fotograf kan lämna in 3 bilder (digitalt format) till varje klass, d.v.s. maximalt 6 bilder. Bilderna ska lämnas in i högsta möjliga resolution dock så att långsidan är minst 2000 pixlar. Av bildnamnet ska framgå bildens namn och fotografens namn (t.ex. svan_i_motljus-peter_petersson.jpg).

Inlämningen av bilderna bör vara gjord före 23 augusti och sker per post, de som vill kan också lämna in på höstterminens första månadsmöte den 20 augusti.

Inlämningsadressen är: Fotoklubben Obscura, PB 77 , 22101 Mariehamn.

Avgiften är 10 euro för en klass oavsett bildantal, medan deltagande i båda klasserna kostar endast 15 euro – också där oavsett bildantalet.

Mer info och regler finns på Fotoklubben Knäppisarnas hemsida

Fotoklubben Obscura planerar en medlemsresa till Stockholm den 25 maj under vilken vi tänkt besöka Fotografiska och Jens Assurs fotoutställning. Då kan man med fördel ha denna tävling i åtanke och passa på att fotografera gatulivet i Stockholm.