Grammofon obscura

av Patrik Almblad

1:a plats - Susie Johansson

1:a plats – Susie Johansson